Назад

Продължават срещите на Българската газова асоциация с кандидати за народни представителиЦелта е да се внесе експертиза при формиране на тяхната позиция за перспективата на сектор природен газ и отрасъл енергетика

След срещите с "ВМРО - БНД" и Партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“, Българската газова асоциация (БГА) проведе последователно срещи с ПП "Възраждане", БСП и ПП "Има такъв народ".

На срещата с д-р Костадин Костадинов и Цончо Ганев от ПП "Възраждане" бяха обсъдени актуални въпроси на сектор природен газ. БГА изрази удовлетворение от вниманието, с което ръководството на ПП "Възраждане" се отнася към предложенията за: преобразуване лицензията на "Булгаргаз" ЕАД от Обществен доставчик на природен газ в Доставчик на природен газ от последна инстанция; необходимостта от изграждане на Приемен C-LNG терминал в Черно море; закупуване на LNG танкер за доставка и съхранение на природен газ в бъдещия LNG терминал в Александруполис; строеж на интерконектор Петрич - Струмица - Неготино.

--------

В разговора с ръководството на Българска социалистическа партия БГА сподели тревогата си за състоянието и предизвикателствата пред сектора и необходимост от актуализация на енергийната стратегия. Асоциацията лансира предложение в Плана за възстановяване и устойчивост да се предвиди закупуване на танкер за LNG, който да осигури ритмични доставки на терминала в Александруполис и увеличи капацитета за съхранение на националната енергийна система. Също обърна внимание на необходимостта за преобразуване лицензията на "Булгаргаз" ЕАД от Обществена доставка на природен газ в Доставчик на природен газ от последна инстанция, от перспективата за изграждане на Приемен C-LNG терминал в Черно море и строеж на интерконектор Петрич - Струмица - Неготино.

-----------

На 13 септември БГА се срещна със заместник-председателя на ПП "Има такъв народ" Тошко Йорданов и бившия заместник-министър на енергетиката от ИТН Пламен Данаилов.

Установено бе единомислие за перспективата на "Булгаргаз" и бе споделена необходимостта от преобразуване лицензията за обществена доставка в лицензия на доставчик от последна инстанция. 

Обсъдена бе също възможността в НПВУ да се предвиди закупуване на танкер за LNG за доставки на природен газ от терминала в Александруполис и да се увеличи капацитета за съхранение на ПГХ Чирен, както и изграждане на Приемен C-LNG терминал в Черно море.

Отделено бе внимание на проекта за интерконектор Петрич - Струмица - Неготино, за който през 2019 г. в Скопие, под патронажа на премиера Зоран Заев, Асоциацията, съвместно с двете смесени палати - БМТПП и МБСК, организира кръгла маса за газова свързаност, а управляващите в България бяха на път да предоставят инициативата на гръцки инвеститор и да ограничат българското участие. БГА пожела успех в изборите и изказа подкрепа към ПП "Има такъв народ", защото, както бе подчертано, "противодействаха на опита за "продължаване" по Борисовски“.