Назад

РТИК представя третото издание на бюлетина на проекта ACCELERO


Русенската търговско-индустриална камара представя третото издание на бюлетина на проекта ACCELERO за февруари 2024 година. В рамките на участието на РТИК като асоцииран партньор в този значим проект, камарата е  ангажирана с насърчаването на иновациите и устойчивото развитие в региона и по-широко в Европа.

Третото издание на бюлетина подчертава ключовите постижения на проекта ACCELERO през 2023 година и очертава амбициозните планове за 2024 година. В него ще откриете:

  • Обзор на основните инициативи и събития, които са допринесли за укрепването на иновационната екосистема в Европа.
  • Подробен преглед на иновационните тенденции за 2024 година, включително устойчиви технологии и зелена енергетика, етичен изкуствен интелект, напредък в дистанционната работа, здравеопазването и блокчейн приложенията.
  • Въведение в пилотната фаза на тестване на създадените услуги, насочена към повишаване на качеството на услугите за бизнес ускоряване.

Изтеглете бюлетина

Русенската търговско-индустриална камара с участието си в тази инициатива допринася за създаването на благоприятна среда за иновации не само в нашия регион, но и в цяла Европа и вярва, че сътрудничеството и обменът на знания и ресурси са ключови за насърчаването на устойчивото предприемачество и иновации.