Брой 174 (684), 10-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Правителството гарантира с национални средства плащанията по спрените оперативни програми


Правителството разреши на министъра на финансите да осигурява до 750 млн. лв. за финансиране на плащания по проекти по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. и по двете приоритетни оси на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Устойчиво развитие на туризма“, по които Европейската комисия спря плащанията по-рано през годината.

Средствата могат да бъдат разходвани до 31 декември 2014 г. при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси. Отчитането им ще бъде в съответствие с правилата на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и националното законодателство. Средствата ще бъдат възстановени в държавния бюджет след възобновяване на плащанията от страна на Комисията.

Осигуряването на финансов ресурс за извършване на плащания за проекти по ОПОС и по двете приоритетни оси на ОПРР ще предотврати значителна загуба на средства поради неспазване на правилото „n+2“ в края на 2014 г. Неизвършването на плащанията по проектите поставя под риск реализацията на проектите в срока на допустимост на разходите по оперативните програми – 31.12.2015 г., и приключването им в рамките на програмен период 2007-2013 г. Това би довело и до необходимост от осигуряване на допълнителни национални средства за довършване на вече започнати проекти, както и за плащане на неустойки за забава към изпълнители по договорите.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Кои са основните предимства на арбитража
Фирмите, търсейки защита на нарушеното си право, могат да разчитат на бързо разрешаване на възникнали спорове чрез посредничеството на Арбитражния съд при БТПП Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП не изисква данни за банкови сметки и кредитни карти по електронна поща
Получените от клиентите на НАП електронни писма, в които на английски език се съобщава за възстановяване на данък от 977.93 BGN, са най-вероятно опит за измама Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишлеността бележи ръст през юли
Намаление на годишна база при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ
Ставаме посредник между Китай и страните от Централна и Източна Европа в областта на земеделието
Министър Грудев представи концепция за създаване на Център за сътрудничество „16+1” пред посланици от ЦИЕ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството гарантира с национални средства плащанията по спрените оперативни програми
Осигуряват се до 750 млн. лв. за финансиране на плащания по „Околна среда“ и по двете приоритетни оси на „Регионално развитие“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно изложение за храни и напитки Foodex 2015
3-6 март 2015, Токио Още