Назад

Програмата за Техническа помощ за финансиране на социалното включване (SIFTA) е отворена за кандидатстване


През юли 2022г., Програмата за заетост и социални иновации (EaSI TA) се трансформира в Програма за техническа помощ за финансиране на социалното включване (SIFTA) и вече е отворена за кандидатстване от финансови посредници със социален фокус. Програмата е управлявана от Европейската Инвестиционна Банка и финансирана от Европейския съюз чрез InvestEU Advisory Hub.

SIFTA предлага консултации и подкрепа за финансови посредници (банкови и небанкови финансови институции, инвестиционни фондове, социални инвеститори, инкубатори и акселератори). Научете повече за видовете услуги и кандидатствайте като изпратите мейл на sifta@eib.org.   

Повече информация ТУК