Брой 88 (2343), 12-05-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ЕК одобри изменение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.


Европейската комисия одобри с Решение № C(2021) 3393 final от 07.05.2021 г. версия 5.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР). Промяната е свързана с увеличаване бюджета на програмата с определения за ОПНОИР финансов ресурс за 2021 г. по линия на REACT-EU, с цел осигуряване на непрекъснатост на учебния процес в отговор на пандемията от COVID-19. Програмата е допълнена с нова Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в кризисни условия“ със 100% финансиране от Европейския социален фонд в размер на 56 018 444 евро (109 562 555 лв.).

Целта е да се закупят в кратки срокове допълнителни устройства за поне 10% от учителите и учениците и да се проведат обучения на ученици, учители, образователни медиатори, родители, с оглед да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвижда се и провеждане на синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици за периода, в който те са поставени под карантина или не посещават дневна присъствена форма на обучение по медицински или уважителни причини. По този начин новата приоритетна ос ще подкрепи усилията на България за справяне с кризата, причинена от COVID-19 и последиците от нея в сектор образование.

Изменението стана възможно в резултат на действията на Европейския съюз в отговор на пандемията от COVID-19 и осигурените допълнителни средства по линия на REACT-EU за 2021 г., произтичащи от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, като мерките ще се изпълняват чрез Регламент (ЕС) 2020/2221 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на допълнителните средства и уредбата за изпълнение с цел оказване на помощ за улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, версия 5.0 /одобрена от ЕК на 07.05.2021 г./

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Красимир Дачев: Да вкарваме в парламента хора с опит
Интервю за предаването „Опорни хора“, Bulgaria ON AIR Още
Онлайн среща „България – Русия: Многостранно регионално партньорство. Туризъм и култура“
19 май 2021 г. от 11:00 часа Още
Amazon: Търговците трябва да предоставят коректни GTIN номера или продуктите им ще бъдат премахнати
Контролът относно легитимността на номерата от страна на търговските партньори е все по-строг Още
Примери за положителна интеграция на пазара на труда на хора от трети страни
Компаниите могат да споделят опит, добри проктики и успешни предприемачески дейности за интеграция на бежанци Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Професионалният регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти улеснява потребителите в избора на консултант
Информация от Националното сдружение „Недвижими имоти“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ЕК одобри изменение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
Увеличаване бюджета на програмата Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
От 17 май започва прием по кризисна мярка за лозарите "Събиране на реколтата на зелено"
Целта е стабилизиране на равновесието между търсенето и предлагането в лозаро-винарския сектор Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от ЕEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар на тема „Прилагане на управление на риска в системи за управление“
20 май 2021 г. от 10:00 часа Още
Събития, организирани от Центъра на ЕС за МСП
Май, 2021 г. Още