Брой 134 (1146), 14-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Публикувани са проекти на Общи и Специални условия на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020


Във връзка с чл. 26, ал. 5 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) Управляващият орган на ОПРР публикува проекти на общи и специални условия към договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Всички конкретни бенефициенти по обявените до момента процедури за предоставяне на БФП по програмата могат да представят предложения и възражения по публикуваните проекти на общи и специални условия към договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в срок до 20.07.2016 г. (сряда), включително. Предложенията и възраженията следва да се изпратят до Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. по официален път и на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg

Проектите на общи и специални условия към договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 можете да намерите като прикачени документи.

Прикачени файлове:

Проект на Специалния условия
Проект на Общи условия

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП принципно подкрепя новия законопроект за изменение и допълнение на ЗКПО
Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие законопроекта на първо четене Още
БТПП отличи с почетен диплом Роберто Маскали, директор на Конфиндустрия България и Конфиндустрия Балкани
За активното му сътрудничество и съдействие за развитие на двустранните търговско-икономически отношения Още
Бизнес делегация ще посети Татарстан и Башкортостан в началото на септември
Провеждане на бизнес форуми и двустранни срещи в перспективни сектори от взаимен интерес Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обучение в Ямбол за МСП на тема "Маркетинг и киберсигурност"
Участваха предприятия от регионите на Ямбол, Сливен и Бургас Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на наредби в областта на строителството и строителния надзор
Обществените консултации по проектите са открити до 27 юли 2016 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са проекти на Общи и Специални условия на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Еврокомисар Тибор Наврачич и вицепремиерът Меглена Кунева откриват европейска конференция за инвестиции в образование на 18 юли в София