Назад

На 16 август ще се проведе информационен ден относно процедурата „Технологична модернизация“ по НПВУ


Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще представи и онлайн първата за България процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“ с общ бюджет 260 млн. лв. Информационният ден ще се проведе на 16 август (вторник)  2022 г. от 10,30 ч. В него могат да се включат представители на микро, малките и средни предприятия от цялата страна, а регистрацията вече е активна на адрес: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=236385937165

Всеки, който заяви участие, ще получи персонален линк за достъп. По време на срещата експертите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР ще дадат подробни разяснения за начините и условията за кандидатстване, възможностите за финансиране, допустимите разходи и др.

Българските компании вече могат да кандидатстват по процедурата, а крайният срок за подаване на проектни предложения е до 21 септември 2022 г., включително. Документите по мярката се подават онлайн през системата ИСУН – https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

Процедурата е насочена най-вече към производствените компании – на облекло, храни, напитки, лекарства, автомобили и ремаркета, компютърна техника и др. Подкрепа могат да получат още фирми, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и дружества с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност.

Минималният размер на безвъзмездната помощ е 35 000 лв. Максималният пък е диференциран спрямо големината и нуждите на предприятията. Ако са микро, могат да заявят най-много 180 000 лв. За малките таванът е 350 000 лв., а за средните – 700 000 лв. Съфинансирането е до 50%.