Брой 118 (1130), 22-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Механизмът за свързване на Европа финансира проекти за 10.5 млн. евро в сектор „Телекомуникации“


Над десет милиона евро е общият бюджет на обявените четири конкурса по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията представи възможностите за участие на български организации и фирми на информационен ден.

Конкурсите са отворени на 12 май 2016 г., с краен срок за подаване на предложения за проекти – 15 септември 2016 г.

Два милиона евро ще бъдат отпуснати за дейности по Европейския портал за електронно правосъдие. Чрез Механизма за свързване на Европа ще бъдат финансирани 75 % от разходите за изпълнение на дейностите. Допустими кандидати са държавни администрации, национални асоциации на адвокатите или нотариусите и др.

Вторият конкурс е на тема „Повторно използване на информация от публичния сектор“. Той е с бюджет 3.5 милиона евро. Механизмът за свързване на Европа ще финансира 7 проекта, като участниците трябва да съфинансират 50 % от разходите.

Третият конкурс „Електронно доставяне на документи“ е с бюджет от 0.5 милиона евро. По Механизма за свързване на Европа ще бъдат поети 75% от разходите. Целта на този конкурс е осигуряване на лесен трансграничен достъп до публични услуги; онлайн попълване и получаване на различни разрешителни, лицензи или професионална регистрация.

Четвъртият конкурс „Електронна идентификация и електронен подпис“ е с бюджет 4.5 млн. евро. По механизма ще бъдат поети 75% от разходите. Целта е да се подпомогнат дейности за интегриране на електронната идентификация в съществуващите електронни услуги или онлайн платформи в няколко избрани сектора, предоставящи възможност за големи трансгранични транзакции (банкиране, електронни плащания, застраховане и др.), както и да се подкрепи разпространението и използването на електронен подпис сред администрацията.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представя в Тайван възможностите на България за индустриално и търговско сътрудничество
По покана на Китайската асоциация за международно икономическо сътрудничество Още
БТПП участва в Консултативната комисия по индустриални промени в Брюксел
Тема на заседанията: „Стоманодобив: запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа“ Още
EEN при БТПП кани фирмите да участват в допитване относно Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС)
Консултация на ЕК с цел преразглеждане на действащите правила и тяхното модернизиране Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Български евродепутати ще коментират резултата от референдума във Великобритания
24 юни, зала „Бална“ на Гранд-хотел „Радисън Блу“, София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Всеки втори търговец в Слънчев бряг крие обороти
По време на наблюденията данъчните отчитат значително покачване на оборотите, когато следят за издаването на фискални бонове Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Липа, шипка и коприва са най-търсените български билки в чужбина
90% от лечебни растения, които се събират и обработват в заготвителните пунктове, са за износ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Механизмът за свързване на Европа финансира проекти за 10.5 млн. евро в сектор „Телекомуникации“
Краен срок за подаване на предложения за проекти – 15 септември 2016 г. Още