Брой 64 (1328), 03-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Одобрени са насоките за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България


Комитетът за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. одобри насоките за кандидатстване по третата, последна покана за набиране на проектни предложения с предвиден бюджет в размер на 109 516 290 евро. 

Седмото заседание на комитета се проведе в Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество в град Кълъраш, Румъния.

По време на заседанието на Комитета за наблюдение бяха уточнени също последните детайли по Наръчника за кандидатстване. Бяха въведени и допълнения, с цел осигуряване на повече прозрачност в оценката на проектните предложения.

Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество между Румъния и България има за цел създаване на солидно партньорство в трансграничната територия чрез финансиране както на меки мерки, така и на инвестиционни проекти с конкретно въздействие в региона. Проектните предложения по нея ще бъдат приемани в рамките на Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, Приоритетна ос 2 „Зелен регион“ и Приоритетна ос 3 „Сигурен регион“.

С оглед осигуряване на обективен и прозрачен оценителен процес, Наръчникът за оценка по третата покана и оценителните таблици към него ще бъдат публикувани на официалната страница на програмата след 13 април, след отразяване на предложенията и коментарите от страна на членовете на Комитета за наблюдение.

Пакетът от документи за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения е публикуван на следния линк:  http://www.interregrobg.eu/en/calls-for-proposals/open-calls.html. Кандидатстването ще се осъществи по електронен път в два етапа – подаване на Заявление за интерес и предоставяне на апликационни форми за одобрените след първия етап предложения. Крайната дата за подаване на заявление за интерес е 15 Май 2017, 16:00 часа. В случай на проблеми във функционирането на електронната система, Управляващият орган ще издаде инструкции за начина на предоставяне на заявленията. Всеки кандидат ще получи по електронен път официално потвърждение за регистрирането в системата на подаденото от него Заявление за интерес.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР: Членството в ОИСР би увеличило престижа и доброто име на българската икономика
Писмо на АОБР до президента Румен Радев и до парламентарно представените политически сили Още
АС при БТПП - правораздавателна институция със 120-годишна история и с най-голям брой дела между същинските арбитражни съдилища в България
Проведе се годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП Още
БТПП насърчава фирми-производители да участват в традиционното изложение „Доверете се на българското”
Среща на ръководството на Палатата с президента на „Катрин-Ко“ ЕООД Още
Обсъдени бяха двустранните търговско-икономически отношения между България и Косово
БТПП и Посолството на Република Косово в София планират провеждането на Българо-косовски бизнес форум Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
“Административно-правна защита на ноу-хау пред Комисията за защита на конкуренцията”, автор д-р Васил Тодоров, юрист
Статията е интересна за българските фирми, тъй като ноу-хауто e важен актив за всяко предприятие Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До края на октомври работодателите трябва да подадат в НАП код на населено място за всеки служител
Не се изпращат уведомления за трудови договори, които към датата на изпращането са прекратени Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Одобрени са насоките за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България
По третата, последна покана за набиране на проектни предложения e предвиден бюджет 109 516 290 евро Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.
Целта е България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания, да се задържат младите таланти Още
МОН набира номинации за наградата „Питагор“
Срокът за номинациите е 20 април 2017 г. Още