Брой 64 (1328), 03-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

“Административно-правна защита на ноу-хау пред Комисията за защита на конкуренцията”, автор д-р Васил Тодоров, юрист


В бр. 1/ 2017 г. на списание „Общество и право” е публикувана статията “Административно-правна защита на ноу-хау пред Комисията за защита на конкуренцията” с автор д-р Васил Тодоров, юрист*.

Статията е интересна за българските фирми, тъй като ноу-хауто представлява важен актив за всяко предприятие. То се определя като „разменна единица в икономиката на знанието“, която „предоставя конкурентно предимство“.

Анотация

Повечето предприятия притежават някакво производствено или търговско ноу-хау, свързано с отделни части от тяхната дейност. Това ноу-хау им дава конкурентни предимства пред останалите фирми от съответния бранш. То има пазарна стойност и може да бъде обект на продажба или предоставяне за ползване.

Ако не бъде защитено с патент, полезен модел или промишлен дизайн, това ноу-хау може да се опази само като не се разгласява и трети лица нямат достъп до него.

Статията дава отговор на въпроса как точно следва да се опазва ноу-хауто във всяка фирма, за да може при неправомерно узнаване и/или разгласяване - да се ползва процедурата за защита, описана в Закона за защита на конкуренцията.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисия/та) като независим държавен орган притежава правомощия да контролира спазването на нормите на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). В този аспект нейните компетенции включват редица дейности, едната от които е в сферата на нелоялната конкуренция и по-специално – контролът върху неправомерното узнаване, използване или разгласяване на т. нар. „ноу-хау“.

----------------------

* Васил Тодоров е главен асистент в Института за държавата и правото при БАН. Завършил е ЮФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2005 г.), а през 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор по право“ от същия университет. Работи в БТПП от 2005 г., към настоящия момент е главен секретар на Палатата и член на Управителния и Изпълнителния съвет на БТПП.


 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР: Членството в ОИСР би увеличило престижа и доброто име на българската икономика
Писмо на АОБР до президента Румен Радев и до парламентарно представените политически сили Още
АС при БТПП - правораздавателна институция със 120-годишна история и с най-голям брой дела между същинските арбитражни съдилища в България
Проведе се годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП Още
БТПП насърчава фирми-производители да участват в традиционното изложение „Доверете се на българското”
Среща на ръководството на Палатата с президента на „Катрин-Ко“ ЕООД Още
Обсъдени бяха двустранните търговско-икономически отношения между България и Косово
БТПП и Посолството на Република Косово в София планират провеждането на Българо-косовски бизнес форум Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
“Административно-правна защита на ноу-хау пред Комисията за защита на конкуренцията”, автор д-р Васил Тодоров, юрист
Статията е интересна за българските фирми, тъй като ноу-хауто e важен актив за всяко предприятие Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До края на октомври работодателите трябва да подадат в НАП код на населено място за всеки служител
Не се изпращат уведомления за трудови договори, които към датата на изпращането са прекратени Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Одобрени са насоките за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България
По третата, последна покана за набиране на проектни предложения e предвиден бюджет 109 516 290 евро Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.
Целта е България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания, да се задържат младите таланти Още
МОН набира номинации за наградата „Питагор“
Срокът за номинациите е 20 април 2017 г. Още