Брой 212 (1970), 05-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Регионални консултации с бизнеса за подготовка на Национална стратегия за малките и средните предприятия за периода 2021-2027


ПрайсуотърхаусКупърс България (PwC България) е изпълнител по проект „Изготвяне на Национална стратегия за малки и средни предприятия (МСП) в България 2021 – 2027 г.“, финансиран от Службата за подкрепа на структурни реформи в държавите-членки на Европейския съюз (СПСР) към Европейската комисия, чийто бенефициент е Министерство на икономиката (МИ).

Новият дългосрочен стратегически документ ще послужи за основа на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. и ще определи единни политически приоритети и мерки с цел:

·        Подпомагане на заинтересованите институции да идентифицират възможностите за финансиране и предизвикателствата, свързани с развитието на МСП в България;

·        Подобряване на стратегическата рамка за развитие на МСП в България, чрез установяване на интегриран подход, който да осигурява съответствие между целите и средствата за постигането им в отделните сектори.

Приоритетни области за стратегическия документ са: предприемачество, достъп до финансиране, достъп до пазари, дигитализация и умения, околна среда, бизнес среда. Информация за целите на проекта можете да откриете в писмото на МИ, приложено към тази покана.

Една от ключовите стъпки за успешна реализация на проекта е консултирането със  заинтересованите страни (вкл. представители на местната власт, на бизнеса и на професионални организации) с оглед включването на регионални перспективи в стратегическия документ. За целта е предвидено провеждане на 6 (шест) регионални консултации във всеки район за планиране с цел обмяна на мнения и идеи.

В тази връзка, се търси максимално широко популяризиране на регионалните консултации. Консултациите ще се проведат в периода 13.11.19 г. – 15.01.20 г., както следва:

·        Северозападен район – гр. Враца на 13.11.2019г.;

·        Североизточен район – гр. Варна на 22.11.2019 г.;

·        Югоизточен район – гр. Бургас на 27.11.2019 г.;

·        Северен централен район – гр. Русе на 04.12.2019 г.;

·        Южен централен район – гр. Пловдив – датата и мястото подлежат на уточнение;

·        Югозападен район – гр. София – датата и мястото подлежат на уточнение.

В случай че имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Валентина Янакиева на valentina.yanakieva@pwc.com или на тел. +359 894 332 934.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес конференция „България – Пакистан: възможности за сътрудничество в търговията и туризма”
Партньорство с Балканския институт за устойчиво развитие
В реализирането на принципите на кръговата икономика и устойчивото развитие Още
Покана за кръгла маса на тема „Социалните иновации във Финландия“
19 ноември от 15 часа в Дома на Европа, София Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хасковската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлена палата на Коджаели подписаха Меморандум за сътрудничество
Среща в Пловдив с делегация от Пакистан
Възможности за сътрудничество в търговията и туризма Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Европейската комисия прие нови прагове за обществените поръчки
Новите стойности влизат в сила от 1 януари 2020 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Регионални консултации с бизнеса за подготовка на Национална стратегия за малките и средните предприятия за периода 2021-2027
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Миннодобивна индустрия и металургия“ с участие на австрийски фирми
В хотел Holiday Inn на 12 ноември 2019г. от 14 до 18 часа Още
Възможност за спонсорирано участие в Глобално изложение за услуги в Индия
Кратък срок за кандидатстване – 8 ноември 2019 Още