Брой 139 (1897), 23-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена палата Враца стартира проектна инициатива Ready2Net, насочена към експортно ориентирани компании


Търговско-промишлена палата Враца стартира проектна инициатива Ready2Net, насочена към експортно ориентирани компании.

Инициативата е пилотен проект, който има за цел да подпомогне МСП да развият, разширят или подобрят международния си бизнес обмен чрез създаване на мрежи за партньорства в бизнеса и експорта с други МСП, насочени към увеличаване възможностите за излизане на чужди пазари за износ.

Проектът се изпълнява с международен консорциум от 5 бизнес организации от Италия, Испания, Полша, Латвия и България с водещ партньор InnovhubSSI srl – Италия.

ПОКАНАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТА Е ВЕЧЕ ОТВОРЕНА

Проектът Ready2Net има за цел да създаде 10 мрежи от партньорства на МСП за износ в следните сектори и подсектори:

 1. Текстил: копринени/полиестерни и вискозни тъкани; памучни тъкани; кожа;
 2. Текстилни машини: машини, компоненти за тях и процеси при обработката на копринени/полиестерни и вискозни тъкани; памучни тъкани; кожа;
 3. Индустрия 4.0: роботика, мехатроника, промишлени сензори, интернет на нещата (IoT), 3D печат, изкуствен интелект (AI), увеличена реалност, предсказуема поддръжка;
 4. Храни: биологични и висококачествени хранителни продукти;
 5. Интериорен дизайн: включително дизайнери и производители на мебели и интериор за бита;
 6. Биоикономика: интелигентна зелена икономика, опаковки, изделия от рециклирани продукти.

Всяка мрежа за износ ще се състои от минимум 4 и максимум 8 МСП, идващи от поне 3 различни държави от ЕС.

Мрежите за износ могат да бъдат оформени по следните два модела: допълващ се/вертикален модел (за сектори 1, 2 и 3) и традиционен модел (за сектори 4, 5 и 6). Мрежите за текстил и текстилни машини ще действат по допълващия се модел, при който компаниите покриват всички стъпки на производствената верига и по този начин обслужват всички видове клиенти.

Търговско-промишлена палата Враца кани всички потенциални участници да се регистрират в платформата. Поканата е отворена за МСП от всички гореспоменати сектори.

Правилата на проекта не изключват създаване на мрежи от предприятия, които вече си сътрудничат и работят съвместно.

Участието в проект Ready2Net е безплатно. Всяка мрежа за износ ще получи 100% финансова подкрепа в размер на максимум 25 000 евро за покриване на допустимите разходи, свързани с изпълнение на нейните дейности.

Участващите МСП ще се възползват от:

 • Създаване на коопериране в мрежа за износ, която ще засили капацитета за износ на всяко МСП, участващо в нея;
 • Двудневна обучителна програма в Милано, която ще се фокусира върху процеса на интернационализация;
 • Дистанционно обучение за разработване и финализиране на плана за действие на мрежата, включително и бюджет. Планът за действие ще определи стратегията за интернационализация за износ на максимум 2 чуждестранни пазара;
 • Осъществяване на дейностите по интернационализация, установени в плана за действие като:
 • Създаване на общ бранд;
 • Участие в конференции, брокерски събития, международни изложения;
 • Търсене на партньори;
 • Наемане на експерти (мениджър за износ, технически експерти);
 • Абонамент за съответните платформи за електронна търговия;
 • Разработване на общи проекти за увеличаване на продажбите и/или международната видимост.

Работният език на проекта е английски

Процесът по кандидатстване се състои от 3 стъпки:

 1. МСП кандидатства индивидуално чрез уебсайта на проекта, бутонът APPLY NOW, попълва онлайн формуляра и прилага необходимите допълнителни документи. Получаване на отговор - до 10 дни.
 2. След одобрение, МСП завършва онлайн профила си и изразява интерес/избира други одобрени предприятия за партньорство и сформиране на мрежа.
 3. Сформираната мрежа подава своето проектно предложение за одобрение. При одобрение на мрежата (до 10 дни след подаване на предложението) следва подписване на договори с участниците.

Срокът за индивидуално кандидатстване на МСП е 15.09.2019 г.

За повече информация, моля посетете уебсайта на проекта. Там ще намерите и поканата за кандидатстване с детайлна информация относно проекта и неговите фази.

За контакт:

Търговско-промишлена Палата Враца

Венцислава Страхилова и Светлана Борисова

Тел: +359 92 66 02 73 / +359 92 66 02 71

E-mail: ccivr.ready2net@gmail.com

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Сигнал до КЗК относно нарушения по чл. 15, 21 и 22 от Закона за защита на конкуренцията
Процедурата по подбор на студент и обучител в сферата на професионалното образование и обучение за мобилност в чужбина вече започна
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата Враца стартира проектна инициатива Ready2Net, насочена към експортно ориентирани компании
Срокът за индивидуално кандидатстване на МСП е 15.09.2019 г. Още
Бизнесът иска самолетна връзка Бургас – Чорлу
Двудневно посещение на част от ръководството и екипа на БсТПП в Турция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложение от сферата на хранително-вкусовата промишленост – “WorldFood Ukraine Expo
23-25 Октомври 2017 г. в Киев Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Министър Караниколов: Компания ще инвестира 25 890 млн. лв. в завод край Девня
По Закона за насърчаване на инвестициите предстоят да бъдат сертифицирани 70 проекта Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Гаранционен продукт за микрокредити в подкрепа на стартиращи и социални предприятия
Фонд на фондовете ще избере финансови посредници, които от своя страна ще предоставят микрокредити на допустими крайни получатели Още
ТУРИЗЪМ
Министър Ангелкова пред НСТ: Работим индивидуално за всеки от пазарите в топ 10 за България
Надяваме се на повече средства за реклама, целта е да задържим позиции през 2019г. и да подготвим успешна 2020г. Още