Брой 125 (1636), 04-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

88% от бизнеса смята, че ангажираността им към околната среда гради позитивен имидж


Устойчивото развитие се превърна в един от най-популярните изрази на нашето време в икономиката и науката. По случай световния ден на околната среда – 5 юни, Българска търговско-промишлена палата проведе анкетно проучване сред своите членове, свързано с ангажираността, отношението към околната среда и ефективното рециклиране на отпадъците.

Анкетата показва, че битовите отпадъци заемат основна част от генерираните от бизнеса отпадъци – при 71%. Над 51% от участниците в анкетата посочват, че от дейността си генерират също промишлени отпадъци, а 13% строителни.

Резултатите от проучването показват, че едва при 16% от анкетираните, отпадъците, които произвеждат се рециклират и връщат обратно в производството, т.е. имат изградена кръгова икономика в предприятието. Видно е, че първите стъпки в кръговата икономика са направени, но все още тепърва предстои развитието й у нас. За разделното събиране на отпадъци има по-голям напредък – 56% от представителите на бизнеса са отбелязали, че събират отделно отпадъци и ги предават за рециклиране, а 10% все още не са предприели стъпки за тяхното рециклиране.

Устойчивото управление на отпадъците и отговорността да запазим природата и ресурсите за бъдещите поколения са заложени в целите и политиките по околна среда на много компании. Повече от 88 % от анкетираните  считат, че рециклирането на отпадъците и ангажираността към природата от страна на компаниите градят позитивен имидж за нея. Някои от участниците в анкетата отбелязват, че са получили признания и награди за инициативите им за опазване на околната среда.

На въпроса дали са срещали пречки при интеграцията на зелени политики и повторното използване на ресурсите, 33% отбелязват, че не са имали затруднения. Около 46% посочват като проблеми най-вече липсата на финансиране и яснота за необходимите инвестиции, както и бюрократични пречки. Останалите 21% са отбелязали, че все още нямат въведени зелени политики.

При въвеждането на кръгова икономика бизнеса категорично вижда следните предимства – спад на производствените цени в дългосрочен план, ограничаване зависимостта от ресурси, намаляване на количеството на отпадъци. Още повече, интегрирането на едни такива политики ще доведе до редица промени, с които компаниите се срещат всеки ден – стари технологии, голяма енергоемкост, висока степен на замърсяване. Като отрицателни страни компаниите изтъкват, че няма стимули за въвеждането на кръгова икономика и са нужни повече средства за инвестиции. Опасност от намаляване на работни места заради кръговата икономика вижда едва 25% от бизнеса.

БТПП счита, че имплементирането на кръговата икономика в България ще доведе до  използване на нови технологии, бизнес модели и финансови механизми, за да се развива устойчив и печеливш бизнес. Затова част от усилията на Палатата са свързани с изпълнението на проект MOVECO, който има основна цел да насърчи малките и средни предприятия към въвеждане на кръгова икономика.      

Цялото проучване ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
88% от бизнеса смята, че ангажираността им към околната среда гради позитивен имидж
Анкетно проучване на БТПП Още
БТПП организира двустранни бизнес срещи с фирми от Турция
Покана за участие в двустранни бизнес срещи с представители на фирми от Турция Още
АОБР е против оставката на Иван Иванов (КЕВР)
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за информационно събитие на Съвета по инвестиции към БТПП
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Общият показател на бизнес климата намалява с 0.9%
Източник: НСИ Още
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Безработицата в България се понижава леко през май
Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат Още
ИКОНОМИКА
През последната година са сключени 712 нови договора на стойност 600 млн. лв. по ОПИК