Брой 64 (1076), 01-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Информационен ден по проект "Дунав - аз мога да те чуя ..."

На 31 март Търговско-промишлена палата - Враца организира Информационен ден по проект ''Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера'', по Програма Interreg V–A Румъния - България. Програмата е финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са Център за консултации и управление на проекти – EUROPROJECT, Румъния и  Русенската търговско-индустриална камара. Продължителност на проекта: 24 месеца. Бюджет: 250,198  евро.

Целта на на проекта е подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство в трансграничния регион - областите Враца и Русе (България) и окръг Олт (Румъния) и увеличаване броя на туристическите нощувки

Основни дейности:

  • Информационна кампания за популяризиране на проекта и повишаване информираността на обществото;
  • Проучване за развитието на бижутерството и бродерията, грънчарството, каменоделството и дървообработването в трансграничния регион през различните епохи
  • Образователни програми и обучения „Train the trainer“
  • Летни работилници за  ученици и младежи в трансграничния регион
  • Фестивал за древни култури и традиционни занаяти "Традициите на Мизия"
  • Асамблея: "Занаятите - вчера, днес и утре"
  • Международните конференции на тема "Културно-историческо наследство на Мизия и Дакия"
  • Информационен филм “Danube - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you”

Основни резултати: подобрено трансгранично културно сътрудничество, повишена информираност за културното наследство, популяризирани културни събития и инициативи в трансграничния регион, увеличаване броя на посещения на обекти на културно и природно наследство.

За допълнителна информация по проекта: Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможности за разширяване на търговско-икономическите отношения със Социалистическа република Виетнам
Споразумението за свободна търговия между Виетнам и ЕС ще отвори нови възможности за българския бизнес Още
БТПП очаква Вашите коментари относно актуализация на Митническия съюз между ЕС и Турция
Предстои сключване на ново споразумение, което да обхване нови области Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Информационен ден по проект "Дунав - аз мога да те чуя ..."
Водещ партньор по проекта е Търговско-промишлена палата - Враца Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Нови 1 100 работни места се откриват по схема „Младежка заетост“ на ОП РЧР
Удължава се срокът за набиране на заявки за свободни работни места до 30 юни 2016 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Колцентърът на НАП ще работи по-дълго до края на кампанията
До последния ден за подаване на данъчни декларации от физически лица – 3 май 2016 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Да подкрепим българи с шанс за награди в международен конкурс за иновации
Чрез публично международно онлайн гласуване, което се провежда в периода от 1 април до 1 май 2016 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и посещение на Japan IT Week Spring 2016
9 - 13 май 2016 г., Токио Още