Брой 120 (880), 25-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Проведе се кръгла маса по Проект „ПРО-АКТ – за ефективно партньорство в мрежа в полза на граждани на трети държави”


Снимка: zovnews.com/

На 24 юни Търговско-промишлената палата-Враца организира Кръгла маса на тема "Обмяна на опит в областта на интеграционните процеси - добрите практики в Италия и възможности за прилагането им в България", организирана по проект "ПРО-АКТ - за ефективно партньорство в мрежа в полза на граждани на трети държави". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на "Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС" и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество".

Целта на осъществената Кръгла маса беше да се представят пред имигранти, широка общественост, медии и заинтересовани страни резултатите от посещението в партньорски организации в Италия, регион Молизе; да се подпомогне участието на имигрантите във формулирането на интеграционните политики и мерки, които да са в помощ за тяхната интеграция, както и да се създаде ефективен механизъм за координация и планиране на бъдещи съвместни дейности, идентифициране, анализ и обмяна на добри практики и взаимно учене.

Участие в Кръглата маса взеха представители на целевите групи по проекта: Общини и публични институции, представители на Доброволческата мрежа New Link в полза на граждани на трети държави, граждани от трети държави, установили се в България и техните семейства, обучителни организации, предоставящи обучения по ключови компетенции, професионално квалификация и преквалификация и други заинтересовани страни.

По време на Кръглата маса бяха представени следните презентации: "Ефективни механизми за координация и взаимодействие между различните нива и участници в процеса на включване на гражданите на трети страни в социалния, икономическия и културния живот"; "Основно познаване на езика, историята и институциите на приемащото общество - ключов момент в процеса на интеграция" и "Набор от инициативи в подкрепа на предприемачеството сред граждани на трети страни".

Презентаторите информираха за  добрите практики и събраната информация по време на посещението в Италия, регион Молизе, както и подписаните Меморандуми за сътрудничество в областта на интеграцията на имигранти. Модераторът направи паралел с интеграционните политики в България. Освен това по време на Кръглата маса беше осъществен и дебат между участниците за възможностите за прилагането на добрите практики от Италия в България

За повече информация: Илиана Филипова - ръководител на проекта, Търговско-промишлена палата – Враца, тел. 092 660271; факс 092 626308, e-mail cci-vr@online.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
С тържествена сесия бе отбелязана 120-годишнината от създаването на БТПП
Президентът Росен Плевнелиев връчи почетния си знак на председателя на Управителния съвет на БТПП Още
Сдружение „Национална бизнес мрежа“ се присъедини към инициативата на Enterprise Europe Network към БТПП
В подкрепа на бизнес средата и стимулиране на иновациите в българските малки и средни предприятия Още
Информационен ден по програмите на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2”
2 юли 2015 г. от 10 часа в сградата на Палатата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проведе се кръгла маса по Проект „ПРО-АКТ – за ефективно партньорство в мрежа в полза на граждани на трети държави”
Механизми за координация и взаимодействие между участници в процеса на включване на гражданите на трети страни в социалния, икономическия и културния живот Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта представи резултати от проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила
IT специалисти, бармани и готвачи ще бъдат най-търсени през следващата една година Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
България защити позицията си по жалбата срещу въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции
Ръководството на БТПП още в началото на април т.г. заяви подкрепа относно позицията на българското правителство Още