Брой 248 (1512), 29-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Смолянската търговско-промишлена палата стартира проект по програма INTERREG V-A


Смолянската търговско-промишлена палата стартира изпълнението на проект по програма INTERREG V-A “Гърция-България 2014-2020”. На 19 декември  в Областна администрация - Комотини, Гърция се състоя началната конференция по проекта “Interregional Social Enterprise Empowerment“ с акроним „I-SEE“. На срещата присъстваха представители на екипите по проекта от всички партньори. Ръководител на проекта от страна на Смолянската търговско-промишлена палата е Иво Царев, който представи накратко дейността на регионалната палата в подкрепа на бизнеса.

Основните дейности в рамките на проекта са в областта на социалното предприемачество. Предвидени са обучения, срещи за обмяна на опит, изготвяне на методология за оценка на приноса и ролята на социалната икономика в трансграничния регион, бизнес ръководство за социално предприемачество, разработване и пилотно тестване на франчайзинг модел за добри практики, както и документален филм за добрите български и гръцки практики.

По проекта ще бъде създадена структура към Смолянската палата за подпомагане на социалното предприемачество в региона. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Водеща организация по проекта е Регион Източна Македония и Тракия, партньори от гръцка страна са „Аctive citizens partnership“ и Мрежа за социална солидарност на Източна Македония и Тракия "I Stirixi". Българските партньори са Областна администрация - Смолян и Смолянска търговско-промишлена палата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Поздравление от председателя на Палатата
Независимо от трудностите, които сме преодолели, можем да отчетем по-положителна нагласа на българския бизнес Още
Покана за участие в двустранни срещи и бизнес форум ЕС-Сърбия 2018
31 януари 2018, Белград, Сърбия Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Смолянската търговско-промишлена палата стартира проект по програма INTERREG V-A
Включва дейности в областта на социалното предприемачество Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Земеделските стопани избират как да се облагат доходите им през 2018 г.
Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Специализирано международно изложение за строителство, интериор, ОВиК, СПА оборудване Infacoma & Aquatherm 2018
9-12 февруари 2018 г., гр. Атина, Гърция Още