Брой 169 (1927), 03-09-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Продължава работата по проект „Млади предприемачи – бъдещето на Европа”
Продължава работата по проект „Млади предприемачи – бъдещето на Европа” (№ 2018-3-BG01-KA105-061019). Реализира се обучение на 15 младежки работници от България, Литва и Румъния в присъствието на трима фасилитатори. Дейността се проведе в  град Търговище, България между 25 август и 1 септември 2019г. Водеща организация е Търговско-промишлена палата – Търговище и партньори – „ПРОФАТ“ (Литва) и “GO AHEAD” (Румъния).   

Организираното обучение засегна теми по младежки политики на ЕС, въпросите на младежкото предприемачество и обучението на младите хора в предприемачески умения. Формите и методите на обучение се разглеждат в зависимост от обучаваните групи – от училищна възраст до млади предприемачи. Засягат се методи  и методологии за работа на младежките работници.  Иновациите в предприемачеството се разглеждат като основа за креативно и активно гражданско поведение на младата личност и като приложимост на иновативни форми на обучение. Отделя се място на стимулиране на младежката предприемчивост с различни форми на работа и модели за неформално обучение и преподаване, като важен фактор за развиване на младежката инициатива и преодоляване на младежката безработица чрез натрупване на нови знания за реализиране на нова работа, и като ключов модел за формиране на Европейско самосъзнание и гражданство. Младежките работници усвоиха знания и умения за реализиране насърчаването на самоподготовката, споделяне на опит, учене чрез правене и насърчаване на креативността при младите хора. В края на обмена участниците бяха наградени с Youthpass сертификати.  

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +” на Европейската комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на настоящото издание не отразява официални позиции на Европейската общност, програма „Еразъм +” или ЦРЧР.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира нови 6 проекта в подкрепа на бизнеса
Ключовите думи са дигитализация, конкурентоспособност, обучение, заетост, интернационализация на дейността Още
Национална изложба на Индия в София
От 20 до 29 септември в Изложбена зала ЦУМ Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Икономически форум "Бъдещето на Европа – заетост, растеж и инвестиции – заедно можем повече"
11 септември 2019 г. в гр. Сливен Още
Продължава работата по проект „Млади предприемачи – бъдещето на Европа”
Водеща организация е Търговско-промишлена палата – Търговище Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отвори анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри
През следващите 12 месеца и в средносрочен план, след 3-5 години Още
Европейският ден на труда вече и онлайн
Агенцията по заетостта ще представи онлайн платформа за участие Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Въвеждане на правила за данъчно третиране, насочени срещу практиките за избягване на данъци Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Отвъд изборите: Следващите четири години за общините?
10 септември 2019 г., Зала за събития „В Парка” / пл. "България" №1 ("Малкото НДК") Още