Брой 133 (2139), 14-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Задължителна маркировка на лекарства, обувки и тютюневи изделия в Руската федерация


Федералната митническа служба на Русия информира, че от 1 юли 2020 г. в Русия се въведе задължителна маркировка на лекарствата, обувките и тютюневите изделия, чрез средства за идентификация (в съответствие с решенията на правителството на Руската федерация (съответно от 14 декември 2018 г. № 1556, от 5 юли 2019 г. № 860, от 28 февруари 2019 г. № 224).

Информацията за кодовете за идентификация на стоките, както и кодовете за идентификация на групови и транспортни опаковки на стоки, подлежащи на маркиране и поставени под митническия режим за освобождаване за вътрешно потребление или реимпорт, се вписват в 31-а графа на декларацията под номер 13 (Решение на Комисията на Митническия съюз от 20.05. 2010 № 257).

След въвеждането на задължителното маркиране на определени категории стоки, отсъствието на необходимата информация в графа 31 на декларацията се явява нарушение на процедурата за попълване на декларацията и основание за отказ за регистрация (п.п. 4, п. 5 от член 111 от Митническия кодекс на Евразийския икономически съюз).

Освен това, Федералната митническа служба на Русия информира, че в съответствие със Споразумението за маркировка на стоките с идентификационни средства в Евразийския икономически съюз (сключено в Алмати на 2 февруари 2018 г.), стоките се маркират преди да бъдат поставени под митнически процедури за освобождаване за вътрешен пазар или реимпорт.

 Средствата за идентификация се прилагат към чуждестранните стоки, подлежащи на маркиране (произведени извън територията на Евразийския икономически съюз) или на територията на Русия - чрез поставяне на стоките под митнически режим на митнически склад. Ако на територията на Русия влизат немаркирани стоки, то те трябва да се поставят под митнически режим на митнически склад, за да им се нанесат идентификационни кодове. За това на първия етап е необходимо да се декларира процедура за митнически транзит, а след пристигане на стоката на митнически склад, да се постави под митнически режим на митнически склад.

Законността на стоките може да се провери с помощта на приложението „Честен знак“, което до този момент вече е изтеглено от 800 хиляди потребители. Информацията за движението на маркираните стоки на всички етапи ще се предава в системата за държавно информационно маркиране.

Повече от 230 хиляди участници вече са регистрирани в системата за маркиране, проверени са около 7 милиона стоки. В случай че бъдат открити незаконни стоки, всеки човек директно от своя смартфон може да съобщи за това в системата. Информацията за фалшификация ще бъде получена във всички заинтересовани надзорни служби.

От 1 октомври 2020 г. в Руската федерация маркировката ще стане задължителна за фотографски стоки и парфюмерия.

http://customs.gov.ru

--------------------------------

Задължителна маркировка на обувките в Русия: етапи, срокове и особености

От 1 юли 2020 г. в Руската федерация е разрешено да се продават само обувки с цифрова маркировка. За нарушенията се предвиждат глоби, така че за вносителите, представителите на търговията на едро или дребно е важно да имат време да се адаптират към новите условия. 

Въведение

На 1 юли 2019 г. влезе в сила Указ на правителството на Руската федерация от 05.07.2019 г. № 860, който задължава производителите на обувки да маркират стоката си и точно след една година беше въведена забрана, не само за производството, но и за продажбите и вноса на немаркирани обувки.

Маркирането е условен знак, който дава информация за характеристиките на продукта. Купувачът има достъп до цялата необходима информация за продукта и неговия производител. Маркиращият код трябва да бъде приложен от производителя или вносителя на продукта, а информацията за него е включена в системата за маркиране на обувките.

За маркирането се използва код DataMatrix. В него е криптирана информацията за продукта и специален защитен код, който служи за проверка на автентичността. DataMatrix може да бъде разпознат чрез 2D баркодове.          

Етапи и срокове за маркиране на обувките

Определени са следните срокове за маркиране на обувките:

»От 01.07.19 до 01.10.19 г. - регистрация в системата за маркиране; кандидатстване за устройство, което изпраща заявки до емисионния сървър на ГИС (Географска информационна система) и предава генерираните кодове (регистратор). Също така през този период е необходимо да започне маркиране на остатъците, като се използва опростена схема.

»От 01.10.19 до 01.07.20 г. се издават регистратори на емисиите; завършва маркирането на обувки, които не са влезли в оборот остатъци; включване на оборудването, което чете кодовете; конфигуриране на онлайн каса; подготовка за използване на необходимия софтуер. Всички процеси трябва да се извършват чрез електронно управление на документи (ЕДО).

» До 01.07.20 г. всички производствени процеси трябва да бъдат организирани по такъв начин, че да се произвеждат само продукти с маркировки, тъй като немаркираните обувки вече ще бъдат забранени за продажба, съхранение и транспортиране.

» Остатъците от обувки, въведени в обръщение от производителите и непродадени от продавачите преди 01.07.20 г., могат да бъдат маркирани до 01.09.20 г. За тази цел на продавачите ще е нужен документ, потвърждаващ факта на покупката преди 1 юли.

» До 1.08.20 г. трябва да се извърши задължително маркиране на обувки, закупени преди 01.07.20 и внесени след тази дата.

Законодателството на РФ за маркиране на обувките

 Системата за маркиране на обувки се регулира от:

1. Роспотребнадзор и Министерството на промишлеността и търговията - органи, които контролират оборота на маркирани продукти.

2. Нормативни правни актове:

» Заповед на правителството на Руската федерация от 28 април 2018 г. № 792-r „За одобряване на списъка на отделни стоки, подлежащи на задължително маркиране чрез идентификация“;  Заповед на правителството на Руската федерация № 620 от 3 април 2019 г.

»Федерален закон № 488 за  внесени промени във Федералния закон № 381 „За основите на държавното регулиране на търговската дейност в Руската федерация“ и п.4.4 и 4.5 във Федералния закон № 54 „За прилагането на KKT (контролнокасова техника) при изчисленията в Руската федерация“.

» Правителствено решение № 860 „За утвърждаване на правилата за маркиране на обувките чрез идентификационни средства и особеностите на прилагането на държавната информационна система за мониторинг на оборота на стоки, подлежащи на задължително маркиране чрез идентификационни средства за обувки“.

Глоби

От 1 юли 2020 г. се предвиждат глоби за продажба, съхранение, транспортиране или покупка с цел продажба на немаркирани обувки в размер (част 3 на член 15.12 от Административния кодекс на Руската федерация):

» от 2 до 4 хиляди рубли - за физически лица;  от 5 до 10 хиляди рубли - за длъжностни лица;

» от 50 до 300 хиляди рубли - за юридически лица. При установяване на нарушения, стоките се конфискуват. Член 171.1 от Наказателния кодекс предоставя на разследващата комисия правото да образува дело за мащабни незаконни продажби в размер на повече от 1,5 милиона рубли. В някои случаи са възможни и наказателни санкции до 3 години затвор или принудителен труд. Как работи системата за маркиране.

» Производителят или вносителят изпраща заявка за генериране на кодове в ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий). Всеки код струва 50 копейки без ДДС и се закупува от ЦРПТ.

» Генерира се код и се изпраща на производителя или вносителя. Цялата криптирана информация в този код се предава през защитена връзка, използвайки криптографски метод.

» Кодът DataMatrix се нанася на продукта. Той може да се постави както върху опаковката или етикета, така и директно върху обувката.

» Обувките, произведени в Русия, трябва да бъдат маркирани в производството. Ако са произведени в чужбина, е необходимо да се маркират преди да бъдат внесени на територията на Русия.

» Производителят може да продаде стоката на едро с електронен УПД (универсален документ за прехвърляне).

» Търговецът на едро, от своя страна, продава стоката в магазини на дребно, използвайки същия документ. Ако входящите УПД са безплатни, то за да се изпратят ще трябва да се закупи специален пакет документи. Също е необходимо да се включи електронно управление на документи (EДО).

» Има нюанси в работата със системата за маркиране на обувки в търговията на дребно. Когато стоките пристигнат в магазина за търговия на дребно, това се фиксира в системата УПД в момента на приемането. Продажбата на стоките се извършва чрез онлайн касата с прехвърляне на данни чрез ОФД (оператор на фискални данни). Предварително трябва касата да се подготви така, че да добавя маркировъчния код в чека. Дали касата поддържа връзка със системата за маркиране, може да се намери на официалния уебсайт на СБИС (мрежа за бизнес комуникации и електронна обмяна на документи).

» Импортирането, продажбата, транспортирането и отписването на стоките с внесен код на DataMatrix се сканира и цялата информация за продукта се прехвърля в базата данни.

» Купувачът може да получи всички данни за продукта и неговият производител преди да я купи, като сканира кода чрез мобилното приложение.

» Възможността за повторно използване на код е изключена. Процесът на маркиране на обувки през 2020 г. гарантира окончателното оттегляне от обръщение след продаване на стоката. Изключение правят случаите на връщане на стоката. Подробна информация за прилагането на новата система може да бъде намерена в специално разработени методически рекомендации. Този документ съдържа инструкции за нанасяне на инструментите за идентификация и описва принципа на задължителното маркиране.

 Кои обувки трябва да се маркират

Със заповед на правителството на Руската федерация № 792 от 28 април 2018 г. се определя списък на кодовете на продуктите, които трябва да бъдат маркирани.

 

Кои обувки не подлежат на маркиране

Според решение на правителството № 860 от 5 юли 2019 г. не се маркират следните обувки:

 »  изключени от оборот на пазара или конфискувани;

»  използвани като изложбени образци;

»  произведени за директен износ или продажба в Duty free;

»  намиращи се на временно съхранение;

»  предназначени за вътрешно използване.

Ще се повишат ли цените на обувките поради маркирането?

Цената на обувките неизбежно ще се увеличи, тъй като ще включва разходите за въвеждане на идентификатори. Компаниите ще трябва да променят бизнес процесите, да внедряват оборудване, да обучават служители, да интегрират нов софтуер. Всичко това изисква разходи така, че в началния етап цените на обувките ще се увеличават. В същото време, благодарение на новата система, производителят ще може по-качествено да следи продажбите и по-ефективно да оптимизира бизнеса, което впоследствие ще доведе до по-ниски разходи. На пазара ще има по-малко фалшификати, законните производители ще увеличат пазарния си дял и съответно обемите на производство. В бъдеще маркирането на обувките, както за пазара на дребно, така и за потребителите няма да доведе до големи допълнителни разходи. Задължителното маркиране на обувките, въведено през 2020 г., ще реши проблема с незаконното производство, укриването на данъци и мита, конкуренцията ще бъде честна и прозрачна. Потребителят винаги ще може да се увери, че качеството на покупката съответства на заявената. След като потребителят сканира кода, ще му бъде лесно да разбере от кого, кога и къде се е произвела стоката, какви са нейните характеристики и особености.

 https://www.retail.ru/

 

Център на промишлеността на Република България в Москва Юни 2020/брой 6

 

                           

 

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Проект ERIAS - примери за положителна интеграция на пазара на труда
Украинката Анастасия Дехтярова: България е скрито съкровище за чужденците Още
GS1 хакатон 2020
Събитието ще се проведе в Кьолн на 18 и 19 септември 2020г. Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Балканският международен винен фестивал 2020 отново в сърцето на София
От 17 до 19 септември пред НДК Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на детайлизирана стратегия по Приоритет 3 "Интелигентна индустрия" на Националната програма за развитие България 2030
Стимулиране на процеса на цифровизация на реалната икономика Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Министерството на енергетиката публикува информация за основните стъпки от процеса на либерализация на електроенергийния пазар
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Процедура за подбор на проекти: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 000 000 лева Още
Стартира приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Задължителна маркировка на лекарства, обувки и тютюневи изделия в Руската федерация
Свободната икономическа зона от промишлено-производствен тип „Кашира“ в Московска област