Брой 127 (1638), 06-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

Ръст на цените на производител


Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 1.4% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.7%, и в преработващата промишленост - с 1.8%, а понижение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%, по данни на НСИ.

По-съществено покачване на цените в преработващата промишленост[1] се наблюдава при производството на основни метали - с 5.6%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.0%, а намаление е отчетено при производството, некласифицирано другаде - с 0.2%.

Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 5.7% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%, в преработващата промишленост - с 4.9%, и в добивната промишленост - с 4.4%.

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 11.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.7%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.1%. По-ниски цени са регистрирани при производството на превозни средства, без автомобили - с 1.0%, както и при производството на химични продукти и печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - по 0.8%.

Индекси на цените на производител на вътрешния пазар[1]

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. се покачва с 0.5% спрямо предходния месец. Ръст на цените е отчетен в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.6%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не е отчетена промяна.

В преработващата промишленост[2] по-високи цени спрямо предходния месец се наблюдават при производството на основни метали - с 1.4%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.0%. Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили, производството на изделия от каучук и пластмаси, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон, производството на химични продукти и производството на напитки - по 0.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. нараства с 4.8% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%, в добивната промишленост - с 4.8%, и в преработващата промишленост - с 2.4%.

През май 2018 г. по-високи цени в преработващата промишленост спрямо май 2017 г. са отчетени при производството на основни метали - с 5.5%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.9%. Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.2%, и при производството, некласифицирано другаде - с 0.4%.

Индекси на цените на производител на международния пазар[1]

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2018 г. се покачва с 2.7% в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост[2] е отчетено повишение на цените с 2.9%. По-съществен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 6.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и производството на тютюневи изделия - по 1.3%, а намаление на цените се наблюдава при производството, некласифицирано другаде - с 0.3%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2018 г. нараства със 7.1% в сравнение със същия месец на 2017 година.

В преработващата промишленост цените се покачват със 7.2%. По-високи цени са отчетени при: производството на основни метали - с 13.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.3%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.2%. Спад на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 2.7%, и при производството на химични продукти - с 2.3%.


[1] Индексите на цените на производител на международния пазар се изчисляват при постоянна база 2015 г. чрез претегляне със структурата на оборота на промишлените предприятия на международния пазар.

[2] В текста не са цитирани дейностите, които според Закона за статистиката са конфиденциални и представляват статистическа тайна.

[1] Индексите на цените на производител на вътрешния пазар се изчисляват при постоянна база 2015 г. чрез претегляне със структурата на оборота на промишлените предприятия на вътрешния пазар.

[2] В текста не са цитирани дейностите, които според Закона за статистиката са конфиденциални и представляват статистическа тайна.

[1] В текста не са цитирани дейностите, които според Закона за статистиката са конфиденциални и представляват статистическа тайна.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на Палатата връчи дипломи за придобита правоспособност „диспашор“
Документът е легитимира притежателя като лице, което може да участва в съставяне на диспаш Още
В БТПП се проведе среща за дуалното обучение
Дуално обучение ще се осъществява в сектори, в които бизнесът изпитва недостиг от подготвени специалисти Още
16 юли - Събитие на Съвета по инвестиции към БТПП за норвежкия финансов механизъм
ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Ръст на цените на производител
По данни на Националния статистически институт Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика за май 2018 г.
Източник: Министерство на финансите Още
ЛЮБОПИТНО
Какво печели България от евроинтеграцията на Западните Балкани?
Рисковете са предимно икономически, сочи анализ на "Кофас" Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Кои общини използват най-много евросредства
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още