Брой 127 (1638), 06-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

Ръст на цените на производител


Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 1.4% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.7%, и в преработващата промишленост - с 1.8%, а понижение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%, по данни на НСИ.

По-съществено покачване на цените в преработващата промишленост[1] се наблюдава при производството на основни метали - с 5.6%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.0%, а намаление е отчетено при производството, некласифицирано другаде - с 0.2%.

Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 5.7% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%, в преработващата промишленост - с 4.9%, и в добивната промишленост - с 4.4%.

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 11.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.7%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.1%. По-ниски цени са регистрирани при производството на превозни средства, без автомобили - с 1.0%, както и при производството на химични продукти и печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - по 0.8%.

Индекси на цените на производител на вътрешния пазар[1]

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. се покачва с 0.5% спрямо предходния месец. Ръст на цените е отчетен в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.6%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не е отчетена промяна.

В преработващата промишленост[2] по-високи цени спрямо предходния месец се наблюдават при производството на основни метали - с 1.4%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.0%. Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили, производството на изделия от каучук и пластмаси, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон, производството на химични продукти и производството на напитки - по 0.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. нараства с 4.8% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%, в добивната промишленост - с 4.8%, и в преработващата промишленост - с 2.4%.

През май 2018 г. по-високи цени в преработващата промишленост спрямо май 2017 г. са отчетени при производството на основни метали - с 5.5%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.9%. Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.2%, и при производството, некласифицирано другаде - с 0.4%.

Индекси на цените на производител на международния пазар[1]

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2018 г. се покачва с 2.7% в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост[2] е отчетено повишение на цените с 2.9%. По-съществен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 6.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и производството на тютюневи изделия - по 1.3%, а намаление на цените се наблюдава при производството, некласифицирано другаде - с 0.3%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2018 г. нараства със 7.1% в сравнение със същия месец на 2017 година.

В преработващата промишленост цените се покачват със 7.2%. По-високи цени са отчетени при: производството на основни метали - с 13.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.3%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.2%. Спад на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 2.7%, и при производството на химични продукти - с 2.3%.


[1] Индексите на цените на производител на международния пазар се изчисляват при постоянна база 2015 г. чрез претегляне със структурата на оборота на промишлените предприятия на международния пазар.

[2] В текста не са цитирани дейностите, които според Закона за статистиката са конфиденциални и представляват статистическа тайна.

[1] Индексите на цените на производител на вътрешния пазар се изчисляват при постоянна база 2015 г. чрез претегляне със структурата на оборота на промишлените предприятия на вътрешния пазар.

[2] В текста не са цитирани дейностите, които според Закона за статистиката са конфиденциални и представляват статистическа тайна.

[1] В текста не са цитирани дейностите, които според Закона за статистиката са конфиденциални и представляват статистическа тайна.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на Палатата връчи дипломи за придобита правоспособност „диспашор“
Документът е легитимира притежателя като лице, което може да участва в съставяне на диспаш Още
В БТПП се проведе среща за дуалното обучение
Дуално обучение ще се осъществява в сектори, в които бизнесът изпитва недостиг от подготвени специалисти Още
16 юли - Събитие на Съвета по инвестиции към БТПП за норвежкия финансов механизъм
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Пресконференция в Одрин, Турция, по проект ТрансГурпмеТур
ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Ръст на цените на производител
По данни на Националния статистически институт Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика за май 2018 г.
Източник: Министерство на финансите Още
ЛЮБОПИТНО
Какво печели България от евроинтеграцията на Западните Балкани?
Рисковете са предимно икономически, сочи анализ на "Кофас" Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Кои общини използват най-много евросредства
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още