Брой 127 (1638), 06-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В БТПП се проведе среща за дуалното обучение


Председателят на БТПП проведе среща със Самуил Шейнин, експерт при Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България. Повод за среща и основната тема на разговора беше дуалната форма на обучение.             

Професионалните направления, в които се осъществява дуално обучение, са машиностроене, електротехника, транспорт, туризъм, хранителна промишленост. Това са сектори, в които бизнесът през последните години изпитва недостиг от подготвени специалисти.

Акцент се постави и на положителните страни в процеса на дуалното обучение – от една страна за фирмите, а от друга – за обучаващите се. Сериозно внимание бе отделено и на проблемите, съпътстващи този процес на обучение, които следва да намерят решение в кратки срокове. Те са при трудовите договори с учениците, видовете социални осигуровки и рискове, подготовката и обучението на наставниците в предприятията, учебните програми, разработване на система за прехвърляне на кредити и др.

Обсъдени бяха и възможностите за:

  • стимулиране на предприятията, които осигуряват работно място за обучение чрез работа;
  • ангажимент на завършващите ученици към работодателя, при когото е проведено дуалното обучение за работа за определен период от време;
  • активно участие на браншовите организации за осигуряване на работни места на завършващите дуална форма на обучение;
  • създаване на регистър на предприятията, които проявяват интерс към дуалната форма на обучение и/или вече работят по този начин.

 

Заинтересованите страни ще имат възможност да уточнят и предложат варианти за преодоляване на съществуващите проблеми.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на Палатата връчи дипломи за придобита правоспособност „диспашор“
Документът е легитимира притежателя като лице, което може да участва в съставяне на диспаш Още
В БТПП се проведе среща за дуалното обучение
Дуално обучение ще се осъществява в сектори, в които бизнесът изпитва недостиг от подготвени специалисти Още
16 юли - Събитие на Съвета по инвестиции към БТПП за норвежкия финансов механизъм
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Пресконференция в Одрин, Турция, по проект ТрансГурпмеТур
ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Ръст на цените на производител
По данни на Националния статистически институт Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика за май 2018 г.
Източник: Министерство на финансите Още
ЛЮБОПИТНО
Какво печели България от евроинтеграцията на Западните Балкани?
Рисковете са предимно икономически, сочи анализ на "Кофас" Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Кои общини използват най-много евросредства
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още