Брой 127 (1638), 06-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В БТПП се проведе среща за дуалното обучение


Председателят на БТПП проведе среща със Самуил Шейнин, експерт при Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България. Повод за среща и основната тема на разговора беше дуалната форма на обучение.             

Професионалните направления, в които се осъществява дуално обучение, са машиностроене, електротехника, транспорт, туризъм, хранителна промишленост. Това са сектори, в които бизнесът през последните години изпитва недостиг от подготвени специалисти.

Акцент се постави и на положителните страни в процеса на дуалното обучение – от една страна за фирмите, а от друга – за обучаващите се. Сериозно внимание бе отделено и на проблемите, съпътстващи този процес на обучение, които следва да намерят решение в кратки срокове. Те са при трудовите договори с учениците, видовете социални осигуровки и рискове, подготовката и обучението на наставниците в предприятията, учебните програми, разработване на система за прехвърляне на кредити и др.

Обсъдени бяха и възможностите за:

  • стимулиране на предприятията, които осигуряват работно място за обучение чрез работа;
  • ангажимент на завършващите ученици към работодателя, при когото е проведено дуалното обучение за работа за определен период от време;
  • активно участие на браншовите организации за осигуряване на работни места на завършващите дуална форма на обучение;
  • създаване на регистър на предприятията, които проявяват интерс към дуалната форма на обучение и/или вече работят по този начин.

 

Заинтересованите страни ще имат възможност да уточнят и предложат варианти за преодоляване на съществуващите проблеми.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на Палатата връчи дипломи за придобита правоспособност „диспашор“
Документът е легитимира притежателя като лице, което може да участва в съставяне на диспаш Още
В БТПП се проведе среща за дуалното обучение
Дуално обучение ще се осъществява в сектори, в които бизнесът изпитва недостиг от подготвени специалисти Още
16 юли - Събитие на Съвета по инвестиции към БТПП за норвежкия финансов механизъм
ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Ръст на цените на производител
По данни на Националния статистически институт Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика за май 2018 г.
Източник: Министерство на финансите Още
ЛЮБОПИТНО
Какво печели България от евроинтеграцията на Западните Балкани?
Рисковете са предимно икономически, сочи анализ на "Кофас" Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Кои общини използват най-много евросредства
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още