Брой 118 (123), 20-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нов тласък на туризма в Югоизточна Европа


В периода 14-17 юни 2012 г. Българската търговско-промишлена палата участвува в работната среща на партньорите по проект   „SAGITTARIUS” във Венеция – Италия. Проектът се реализира по програма Югоизточна Европа и включва 19 организации от 8 страни. Основната цел е да се промотира развитието на туризма чрез използване на културното наследство.

Партньорите по проекта обсъдиха идеята за създаването на рекламен филм на проекта, които да представи участващите страни от Югоизточна Европа като атрактивни туристически дестинации, както и предстоящото провеждане на „изложба на колела” в България, Гърция и Италия.

Проектът е избран като „добра практика”  от Техническия съвет на Програмата, по отношение на иновативните подходи за промотиране на културното наследство в Югоизточна Европа. Партньорският екип подготвя филм за проекта, които ще бъде демонстриран на 28 юни т.г. в Болоня по време на годишната конференция на Програмата.

Българската търговско-промишлена палата е координатор на съществени за проекта дейности като окончателното оформяне и озвучаване на филма, изработването на концепцията, осигуряване на материалите и организиране на първата „изложба на колела” в София през м. септември 2013 г.

Към проекта , като асоцииран член ще се включи и Агенцията за развитие на София, което ще бъде от съществено значение както за проекта, така също и за столицата ни София.

По време на срещата във Венеция, партньорите се запознаха и с опита на Италия, свързан с управлението на културното наследство и неговото значение за развитието на туризма. Не случайно Венеция беше избрана като историческа забележителност  за запознаване с начина на управление на историческото наследство. Дори в случаите, и тогава когато историческите паметници са уникални и не е необходима нямат голяма нужда от голяма реклама и промоция, и в тези случаи се налага да се преодолееят някои негативи от прекалената популярност на забележителностите като замърсяване, ерозия, голям брой краткотрайни посетители, круизни туристи посетители и др.

Повече информация за „SAGITTARIUS” може да бъде намерена те да получите  на  уеб сайта на проекта:

 www.see-tcp-project-sagittarius.eu , както и в БТПП,  на тел. 8117 598, Дирекция”Европейска интеграция и проекти”.

Проектът има вече разработен  и QR (quick response) код,  който също можете  да  намерите на  сайта.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в заседание на Икономическата комисия на ООН - Пета среща на комитета по търговия на ООН за Европа
БТПП взе участие в икономическа дискусия
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в кръгла маса на тема „Между Брюксел и Гърция. Диагнозата на икономиката”, организирана от Сдружение „България на гражданите“ заедно с представители на други работодателски организации и експерти - икономист Още
БТПП отличи посланика на Република Хърватия
Председателят на БТПП Цветан Симеонов отличи с почетна диплома Н.Пр. г-жа Даниела Баришич, извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия Още
Нов тласък на туризма в Югоизточна Европа
Българската търговско-промишлена палата участвува в работна среща по проект „SAGITTARIUS”, Венеция, Италия Още
Новорегистрирани в БТПП Търговски представителства на чуждестранни лица
СЪОБЩЕНИЯ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
БТПП обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект на ОПРЧР No BG051PO001-2.1.07
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема "Малки и средни предприятия"
12-13 юли 2012г, Рим, Италия Организатори: Европейската комисия, Правителството на САЩ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ИКОНОМИКА
Дялът на зелената енергия в България е над средния в ЕС
Европейска седмица на устойчивата енергия -18- 22 юни 2012 г., Брюксел Още