Брой 118 (123), 20-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП взе участие в икономическа дискусия


„Ние не може да нямаме мнение какво означава за България кризата в Гърция, какво означава доклада на ЕК за икономическото състояние на България” – каза във встъпителните си думи лидерът на Сдружението Меглена Кунева. „Нека да видим какво ни събира, защото за мен това означава да сложиш гласа на хората над собствения си интерес за политическо оцеляване.

Задачите в момента пред България са най-напред да престанем да отричаме очевидното, особено по отношение на икономиката, да си кажем истината, да чуем хората, да им дадем възможност свободно да изразяват мнението си, включително и чрез медиите.”

В хода на дискусията Бисер Манолов, финансов консултант, се позова на данни и резултати от изследвания на аналитичния отдел на БТПП. Това даде повод на Главния секретар на БТПП Васил Тодоров да изтъкне, че Палатата наскоро отново е поставила проблема с младежката безработица, идентифициран като световен проблем в рамките на приключилата 101-ва Международна конференция на труда в Женева.

Г-н Тодоров посочи като основни стъпки в тази насока насърчаването на младежкото предприемачество и разработването на устойчиви макроикономически политики, ориентирани към стимулиране на бизнеса да открива нови работни места

Г-н Тодоров напомни също така, че следва да се преустанови погрешната политика на създаване с публични средства на административни структури за предостовяне на услуги на бизнеса, които бизнес организации вече предоставят. Тази практика е пример за нелоялна конкуренция от страна на държавата, както и пример за неефективно използване на ограничените публични ресурси. Решение на този въпрос е аутсорсингът на публични дейности. Като добър пример за аутсорсинг той посочи арбитражното производство, при което в рамките на 6 месечен срок (при дела с не висока степен на сложност) е възможно да се получи арбитражно решение по търговски спор, докато за същия период държавният съд най-често успява само да се произнесе по допустимостта на същия иск.

В становището на БТПП бе отбелязана необходимостта от специална политика за развитието на научните изследвания, тъй като иновациите са един от инструментите за преодоляване на кризатата. Стимулите в тази насока ще рефлектират и върху по-успешно усвояване на средствата по ОП "Конкурентоспособност", при която половината от ресурса (над 500 млн. евро) е насочен към финансиране на иновативни проекти.
В дискусията бяха коментирани следните предложения на БТПП – изводи от резултати от анкетно проучване, проведено в началото на 2012 г.:

  • идея за запазване на нивата на корпоративния и подоходен данък в размер на 10% и недопускане на увеличението им под външно влияние; ускоряване на възстановяването на ДДС;
  • намаляване на броя на регулаторните режими;
  • съкращаване на времето за издължаване на задълженията на държавата по договори към бизнеса;
  •  разширяване на броя на електронни услуги от държавните и общински институции;
  • намаляване на административните такси и аргументираност при определяне на техния размер, при прилагане на разходопокривния подход;
  • ефективно противопоставяне срещу корупционни практики;
  • опростяване на процедурите по кандидатстване по оперативните програми на ЕС;
  • ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми по оперативните програми, ускоряване на действащите и стартиране на нови схеми;
  • имуществена отговорност на административните  служители за неотговаряне в срок на подадени жалби и сигнали, запитвания;
  • премахване на административното увеличение на минималните осигурителни прагове в браншове, за които няма постигнати споразумения.

Икономистът Любомир Христов, с който Кунева участва в предишните избори за президент, отбеляза недоброто състояние на банковата система в Европа напоследък, което дава повод да се е заговори за банков съюз, общоевропейски финансов надзор и паневропейска гаранция за депозитите.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в заседание на Икономическата комисия на ООН - Пета среща на комитета по търговия на ООН за Европа
БТПП взе участие в икономическа дискусия
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в кръгла маса на тема „Между Брюксел и Гърция. Диагнозата на икономиката”, организирана от Сдружение „България на гражданите“ заедно с представители на други работодателски организации и експерти - икономист Още
БТПП отличи посланика на Република Хърватия
Председателят на БТПП Цветан Симеонов отличи с почетна диплома Н.Пр. г-жа Даниела Баришич, извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия Още
Нов тласък на туризма в Югоизточна Европа
Българската търговско-промишлена палата участвува в работна среща по проект „SAGITTARIUS”, Венеция, Италия Още
Новорегистрирани в БТПП Търговски представителства на чуждестранни лица
СЪОБЩЕНИЯ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
БТПП обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект на ОПРЧР No BG051PO001-2.1.07
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема "Малки и средни предприятия"
12-13 юли 2012г, Рим, Италия Организатори: Европейската комисия, Правителството на САЩ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ИКОНОМИКА
Дялът на зелената енергия в България е над средния в ЕС
Европейска седмица на устойчивата енергия -18- 22 юни 2012 г., Брюксел Още