Назад

Ще бъде реализирано проучване изследващо ефектите от компенсациите за високите цени на електроенергията


Как българската бизнес общност оценява ефектите на програмата за компенсации за високите цени на електроенергията, ще се изследва чрез онлайн проучване. Българската търговско-промишлена палата е участник в инициативата за разпространиение в бизнес средите - покана.

Проучването са поканени да се включат всички собственици и представляващи на фирми и предприятия, за да споделят своя опит и впечатления от мерките, приложени от държавата, за смекчаване на икономическите последици от кризата с енергийните цени. То се състои от 20 въпроса.

Целта на проучването е да бъдат измерени, анализирани и оценени ползите от 18-месечната програма за компенсации и как тя е подпомогнала компаниите да задържат своите позиции, конкурентни цени и качество.

Драстичното увеличение на цените на електроенергията доведе компаниите до значителни затруднения при плащане на сметките им, в някои случаи - до съществено ограничаване на дейността, спиране на производството и рязко влошаване на икономическото състояние на стопанските субекти не само в България, но и в цяла Европа. Наред с негативните последици от пандемията СОVID-19 това създаде рискове не само за отделните предприятия и отрасли, но и за икономиката като цяло. За да бъде смекчено въздействието от ценовата нестабилност на енергийния пазар, беше разработена и приложена програма за компенсиране на небитовите крайни потребители, както и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи. С наближаването на новия есенно-зимен сезон разглеждането на ползите от прилаганите мерки заслужава внимание с оглед възможността да се предлагат по-добри и целеви решения при нужда.

Проучването се изпълнява от независимия експертен екип на elca.bg, която е онлайн услуга за сравняване на актуални оферти на търговците на електроенергия и сключване на договори за доставка на електрическа енергия за бизнеса. Проучването ще продължи през целия месец юли и ще бъде на разположение на всички фирми и предприятия в България, които като потребители на свободния електроенергиен пазар имат право да бъдат информирани и да участват в процесите, които ги засягат.