Назад

Среща с екип на Световната банка


Главният секретар на БТПП д-р Васил Тодоров проведе среща с представители на Световната банка - Франциско Кампос (старши икономист), Сагите Муко (старши специалист частни сектори) и Луис Алдо Санчес (консултант). Основен предмет на разговора беше напредъка на България по пътя й към Еврозоната, Шенген и ОИСР, спецификата на взаимодействието на държавата и частния сектор, и по-специално тенденциите за повишаване на ефективността на диалога между тях. Дискутиран беше и напредъка по изпълнение на дейностите от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Васил Тодоров запозна гостите с дейността на БТПП като национално представителна работодателска организация. Обсъдени бяха и очакванията на бизнеса от новоизбраното правителство, необходимостта от задължителни структурни реформи за гарантиране на една по-предвидима, конкурентна и устойчива бизнес среда, както и намеренията на екипа на Световната банка да включи България списъка на страните-участници в предстоящия World Bank Group BUSINESS READY (B-READY) report.