Брой 30 (1042), 12-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Проектът ISO/DIS 37001 „Системи за управление противодействието на подкупите” достигна етап „Обществено допитване”


Подкупът е едно от най-големите предизвикателства за успешното международното развитие и намаляването на бедността. Последствията могат да бъдат катастрофални за икономиката, инфраструктурата, здравеопазването, образованието, качеството и безопасността. През последните 15 години много страни полагат усилия на национално и международно ниво за справяне с подкупите. Подписани са международни договори и са подобрени законодателствата, в резултат на което в много страни прокуратурата преследва престъпленията, свързани с подкупите. Един от начините организациите да успеят да се справят с този проблем е да внедрят системи за управление и противодействие на подкупите, еквивалентни на тези за качество и безопасност.

Как могат организациите да се борят с практиките, свързани с подкупите?

Международната организация за стандартизация (ISO) разработва стандарта ISO 37001 за системи за управление на противодействието на подкупите, за да помогне на всякакви организации от обществения и частния сектор, както и на всяка страна, при предотвратяване на подкупите и насърчаване на бизнес култура и бизнес етика. Стандартът определя мерките за контрол и начините за противодействие на подкупите и съдържа указания за тяхното прилагане. Част от въпросите, обхванати в него, включват:

 • Възприемане и обявяване на политика за противодействие на подкупите.
 • Осигуряване на подкрепа и поемане на отговорност от висшето ръководство.
 • Определяне на отговорник за управлението на противодействието на подкупите.
 • Обучение на персонала.
 • Извършване на периодични оценки на риска относно възможности за подкуп  и на подходящи надлежни проверки на проекти и бизнес партньори (клиенти, изпълнители, подизпълнители, доставчици, консултанти, партньори, агенти и други).
 • Извършване на проучване и проверки на персонала с цел предотвратяване на подкупи.
 • Преценяване на необходимостта от подаръци, дарения и други с цел да се гарантира, че те не се използват за корупционни цели.
 • Искане към бизнес партньори за ангажименти за противодействие на подкупите.
 • Прилагане на финансов контрол за намаляване на риска от подкупи (например два подписа върху плащанията, ограничаване на плащанията в брой и т.н.).
 • Прилагане на контрол на обществените поръчки, търговски и друг нефинансов контрол (например конкурентни условия при търг, два подписа на одобрения за приемане на работата и т.н.).
 • Осигуряване на поверителност при процедурите за докладване (ранно предупреждаване).
 • Въвеждане на процес за разследване и справяне с предполагаеми или действителни случаи на подкупи.

ISO 37001 ще помогне на организациите да постигнат съответствие с добрите практики и със законовите изисквания на международната практика и ще създаде увереност на собствениците, ръководството, служителите и бизнес партньорите, че организацията спазва етичните практики и намалява риска от финансови загуби и наказателно преследване. Всичко това води до допълнително конкурентното предимство на организациите в условията на пазарна конкуренция.

Към настоящия момент документът е обявен на етап „Обществено допитване”, включително на сайта на Български институт за стандартизация (БИС), в Работната програма на ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието”. Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта на секретаря на ТК 34 Петър Лозев, на имейл: petar.lozev@bds-bg.org.

Предвижда се стандартът да се публикува до края на 2016 г.

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и БАН обединяват усилията си за по-ефективно взаимодействие на бизнеса с научните среди
Важна роля се възлага на сътрудничеството между Регионалните центрове на БАН и Регионалните търговско-промишлени палати от системата на БТПП Още
Председателят на БТПП разговаря с кмета на Хасково
Обсъдиха икономическата обстановка в Хасково и региона Още
Среща с представител на MasterCard
Развитието на картовите плащания, добри практики и новите технологии в тази сфера – във фокуса на разговора Още
Покана за участие в Бизнес форум България – Кипър
Форумът ще бъде открит от президентите на двете страни Росен Плевнелиев и Никос Анастасиадес Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Растежът на икономиката през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 3.1% на годишна база
Основният принос е на крайното потребление и инвестициите на компаниите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова информационна система на НАП за събиране на просрочени вземания
Системата обединява информацията за всички публични задължения на клиентите на приходната агенция Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проектът ISO/DIS 37001 „Системи за управление противодействието на подкупите” достигна етап „Обществено допитване”
Предвижда се стандартът да се публикува до края на 2016 г. Още