Назад

БИС: Услугата „Абонамент за актуалност“ с нови функционалности


Българският институт за стандартизация информира, че след период на проучване, анализи и тестване, услугата „Абонамент за актуалност“ вече е достъпна с нови по-добри възможности за следене на интересуващите Ви стандарти и стандартизационни документи.

Част от новите функционалности на услугата са:

  • Вече ще можете да следите не само действащи стандарти, но и проекти на стандарти от етап „начало на официално гласуване“.
  • Ще получавате информация за новоизлязъл проект на избран стандарт в абонамента от етап „начало на официално гласуване”.
  • Ще имате възможност да добавяте стандарти до достигане на лимита през целия период на абонамента, без да е необходимо да правите нова поръчка.
  • При съставяне на списъка със стандартите, които искате да следите в пакета, ще имате 7-дневен срок, в който ще можете да правите промени в него.
  • В края на периода на абонамента ще имате възможност да го подновите, като използвате текущия списък със стандарти и направите съответните промени в него.
  • Ограничава се възможността за избор на стандарти в пакета до действащи такива и проекти на стандарти. Това намалява риска от допускане на грешка при добавянето на стандартите в пакета.

Обновената услуга дава повече информация и по-голяма гъвкавост в управлението на избрания пакет.

Всички нововъведения и новите условия на услугата са публикувани в „Инструкцията за ползване“ в секция „Услуги“ - „Абонамент за актуалност"