Брой 182 (2188), 23-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Влиянието на Covid-19 върху бизнеса между ЕС-Индия (анализ по сектори)


СТИВ-Делхи предоставя за нуждите на българския бизнес получена информация от Търговската служба на ДЕС-Индия, с подробен доклад/анализ по сектори за влиянието на Covid-19 върху бизнеса между ЕС-Индия.

Анализът е изготвен за нуждите на европейския бизнес от търговските палати EUROCHAMBERS, EBTC и консултантската корпорация GFA, в рамките на европейския проект „Бизнес подкрепа за политическия диалог ЕС-Индия“.

Приложеният аналитичен материал (от 70 страници) разглежда развитието на пет важни сектора в търговско-икономическите отношения между ЕС-Индия, а именно: възобновяемата енергия; използването на водните ресурси; управлението на отпадъците; устойчивата урбанизация (вкл. мобилност и градска инфраструктура); информационни и комуникационни технологии (ИКТ).  

Въпреки добрите икономически резултати през последните години с Индия и огромният потенциал за допълнително увеличаване на европейския износ, понастоящем Индия заема само за 2,3% от общата търговия на ЕС и страната е едва на 9-то място сред водещите търговски партньори на ЕС. Проведената на 15 юли т.г. онлайн 15-та Среща на върха ЕС-Индия „начерта пътя“ през следващите 5 години за развитието на двустранното Стратегическо партньорство между ЕС и Индия (EU-India Strategic Partnership).

В сферата на възобновяемите източници на енергия, където имаме в процес на  реализация съвместни българо-индийски проекти (в изграждането на соларни паркове), индийската страна си е поставила изключително амбициозна програма, а именно: да достигне производство на 175 GW възобновяема енергия до 2022 г. и съответно 450 GW до 2030 г., при налични възобновяеми мощности към юни 2020 г. от 87.7 GW или 24% от общия енергиен капацитет на страната.

Понастоящем Индия е на 4-то място в света по инсталирани енергийни мощности за вятърни електроцентрали и съответно на 5-то място по функциониращи слънчеви електроцентрали (по данни от IRENA), докато ЕС заема 2-ро място в света и в двете направления. Възможностите за взаимноизгодно сътрудничество между Индия и ЕС, вкл. България в тези сфери са огромни. Налице е и добра нормативно-правната база в тази сфера, като през март 2016 г. стартира инициативата „EU-India Clean Energy and Climate Partnership“.    

Понастоящем европейски компании инвестират значителни средства в развитието на възобновяемата енергия в Индия като ЕИБ е одобрила финансирането на проекти в Индия, в сферата на възобновяемите източници на енергия, на стойност 3.4 млрд. евро.

Друг перспективен сектор за развитието на европейските, вкл. българо-индийски търговско-икономически отношения, който се анализира в  материала, е информационните и комуникационни технологии (ИКТ). 

Очаква се голямо развитие на ИКТ сектора в Индия през следващите няколко години, като в бъдеще голяма част от дейностите в страната ще се извършват онлайн (е-търговия; е-обучение; е-управление; е-здравеопазване). В Индия ще се изграждат и дигитални платформи за доставки, плащания, бизнес стратегии, киберсигурност и т.н. Предстои да се осигури и доставка на интернет до всяко населено място в страната, вкл. селата. Това разкрива огромни бизнес възможности за българските IT и софтуерни компании (като българската корпорация „Софтуер Груп“, работеща успешно на индийския пазар), както и за доставчици на интернет (българските предприемачи от EXCITEL доставят понастоящем високоскоростен интернет в 15 индийски градове).  

В сектора на ИКТ са налице и редица правителствени инициативи в Индия като: Technology Driven Education; Leveraging IT in Health Space; Telemedicine; One Nation One Ration Card и др. За реализацията на тези правителствени инициативи в Индия се отпускат огромни средства и в тях също може да се включат успешно български IT компании.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за семинар „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”
30 септември 2020, 9.00 – 17.00 часа, в БТПП Още
Българската компания Софтгруп АД – официален член на GS1 Healthcare
С право на глас при разработването на глобални стандарти в здравеопазването Още
Къщата-музей на Иван Грозев се присъединява към инициативата „Европейски дни на наследството“
На 24 и 25 септември къщата е отворена за посещения Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Старт на Хартата за многообразието в България
Съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите и Центъра за изследване на демокрацията Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Заявления за запазване на 163 826 работни места и за наемане на 11 499 безработни са подадени по „Заетост х3“
Пазарът на труда се възстановява в туристическия сезон, но бъдещето далеч не е безоблачно
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Влиянието на Covid-19 върху бизнеса между ЕС-Индия (анализ по сектори)
СТИВ-Делхи Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приема преработени насоки за държавна помощ в контекста на системата на ЕС за търговия с емисии
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Slovak Matchmaking Fair 2020
ОНЛАЙН на 21 октомври 2020 г. Още
Покана за уебинар „Възможности за финансиране на българския бизнес при възстановяване след пандемията“
30 септември 2020 г. от 10:30 ч. до 11:30 Още