Брой 41 (1800), 27-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Актуално състояние на пазара на медицински продукти в Сирия


Сирийската арабска република има традиции в производството на медицински продукти, като е била сред водещите износители за страните от Близкия Изток и Африка. В резултат на военния конфликт обаче, много от заводите са разрушени изцяло или частично. Поради това към момента работят около 95 малки и средни производители на лекарствени средства. Те произвеждат т. нар. “общи лекарствени форми”, като напр. парацетамоли, антибиотици, витамини, сиропи за кашлица и др. Същите се произвеждат под собствена марка и често съдържанието им съвпада с това на продуктите на общоизвестните фармацевтични компании. Във връзка с това цените им са ниски и трудно биха могли да бъдат конкурирани от вносните им аналози. Също така някои от сирийските производители работят по лиценз на големи западни компании, които осъществяват стриктен контрол за спазване на изискванията им. Министерството на здравеопазването (МЗ) на Сирия също следи внимателно за спазване на законодателството и нормативните изисквания, поради което може да се оцени, че се поддържа сравнително добро качество на произвежданите лекарства.

Същевременно дългогодишният конфликт в Сирия не позволи на медицинския производствен сектор да се развива успоредно с новите тенденции в световен мащаб. Поради това страната има сериозна нужда от медицински медикаменти, чието производство изисква високо технологични производствени линии и добри специалисти. Пример за такива са различни видове хормонални продукти, ваксини, медикаменти за лечение на онкологични заболявания, кръвна плазма, медикаменти за диализа, както и такива за анестезия при хирургически операции, лекарствени продукти за инвитро процедури (IVF Medicine), консумативи за радиомагнитен резонанс и др. Успоредно с това, поради липсата на достатъчно местни производители, Сирия има нужда и от всякакъв вид медицински консумативи като игли, спринцовки, стерилни хирургически пособия, вкл. и подходящи болнични дезинфектанти.

Сирийското правителство и частният сектор полагат усилия за срочното възстановяване на здравния сектор в страната. Във връзка с това има предпоставки за развитие на успешен бизнес за българските компании производители и/или дистрибутори на медицинско оборудване, както и на такива за компоненти за производство на лекарствени средства.

Процедурата за навлизане на нова лекарствена форма в Сирия включва два основни етапа:

1. Регистриране на компанията-производител. Това включва освен подаване на необходимите документи, също така и инспекция на производствените мощности от експерти на МЗ на Сирия. В случай, че компанията-производител притежава валидни международни сертификати от FDA или от EMA не е необходимо такова посещение от МЗ.

2. Сертификация на всеки продукт от вече регистрираната чуждестранна компания. Това е свързано с предоставяне на необходимите мостри и техническа документация за изучаване от компетентните органи към МЗ. Двете основни стъпки отнемат около 6-12 месеца.

3. Впоследствие трябва да се получи и лиценз за внос за конкретния продукт от Министерството на икономиката и външната търговия (МИВТ) на Сирия. Там се описват всички финансови и технически детайли, на база на които се определя размера на митническата тарифа и други такси.

С цел избягване на затруднения, свързани със сложните документалните и административни процедури по регистрацията и последяващия внос на лекарствени продукти в МЗ, МИВТ и митническите власти се препоръчва използването на местен партньор с опит, който би могъл да улесни значително процедурата.

СТИВ-Дамаск ще продължи да следи развитието на пазара на медицински продукти в Сирия и ще информира своевременно българските делови среди за настъпилите промени.

Изготвил:
МИХАИЛ АРГАТСКИ
СТИВ-Дамаск

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Задълбочаване на българо-китайските икономически отношения
Български фирми са поканени да участват във Второто международно изложение за вносни стоки в Китай Още
Обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
В периода 6 март – 29 май 2019 г., един път седмично в извънработно време Още
На SECURITY EXPO 2019 от 6 до 9 март бизнесът ще открие уникални решения за физическа и дигитална сигурност
Защита на банкомати от Cash Trapping и BlackBox атаки Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представители на МСП в сферата на бизнес услугите тестваха "Онлайн обучителното ръководство"
В рамките на международен проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“ Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Подобрява се правната среда при възлагане на процедури за концесия
Прецизират се текстовете за солидарната отговорност Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуално състояние на пазара на медицински продукти в Сирия
СТИВ-Дамаск Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща на тема: "Таксите за преводи в евро – един двоен стандарт по-малко"
6 март 2019 г., от 13.00 ч., Дома на Европа, София Още