Брой 232 (1990), 03-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Участие на европейски компании в казахстански търгови процедури


В съответствие с поетите ангажименти при присъединяването на Казахстан към Световната търговска организация (СТО), Правителството на страната започва преговори за присъединяване към Споразумението на СТО по държавните поръчки (Соглашение о государственных закупках - WTO's Government Procurement Agreement).

Като цяло, по оценки на международни експерти (Световната банка и ОИСР), системата за държавни поръчки на Казахстан отговаря на международните стандарти.

Висока оценка е дадена на електронната система за държавни поръчки, която е осигурила пълна прозрачност на всички процедури.        

Електронният формат изисква доставчикът да притежава електронен цифров подпис (ЕЦП), вкл. и за чуждестранните компании.

Поради това Министерството на финансите на Казахстан, в съответствие с препоръките на международните експерти разработва въпроса за дистанционно получаване на ЕЦП от чуждестранните компании, по местонахождение.

При това, понастоящем, на уеб-портала за държавни поръчки са регистрирани твърде много чуждестранни компании, получили ЕЦП и безпрепятствено участващи в държавните поръчки на Казахстан.

Изготвил (превод от руски език):   
Д. Мандраджиев,
Ръководител СТИВ – Нур-Султан

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Днес БТПП ще обяви класацията „ТОП 100 - фирми, водещи в икономика на България”©
Обработени са над 6500 финансови отчета на фирми от реалния сектор, които генерират 78.6% от БВП на страната за 2018 г. Още
Покана за заключителна конференция по проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката"
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската модна асоциация с щанд на White Label Expo в Лондон
Посолството на България в Лондон заяви подкрепата си за бъдещи съвместни инициативи Още
Семинар на тема: Задължения на брокерите на недвижими имоти по Закона за мерките срещу изпирането на пари - основни практически насоки
Организиран от Национално сдружение Недвижими имоти на 13 декември 2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Предложения за намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване при регулаторните режими в обхвата на Закона за електронното управление
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова електронна услуга на Патентното ведомство - „Европейски патент за територията на Република България“
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Участие на европейски компании в казахстански търгови процедури
СТИВ – Нур-Султан Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международно изложение за индустриални технологии и оборудване HANNOVER MESSE 2020
20-24 април 2020, гр. Хановер, Германия Още