Брой 5 (1517), 08-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Постановление на виетнамското правителство за ускоряване на приватизацията на държавните предприятия


Информация от СТИВ-Хошимин

С оглед премахване на съществуващите пречки за ускоряване приватизацията на държавните предприятия, правителството на Виетнам издаде ново постановление, свързано с преобразуването на държавните предприятия в акционерни дружества.

Постановление 126/2017/ ND-CP, заменя от началото на 2018 г. постановление № 59 от 2011 г., постановление № 189 от 2013 г. и постановление № 116 от 2015 г. като определя две условия за преобразуване на държавните предприятия в акционерни дружества:

Първо, предприятията, определени за преобразуване в акционерни дружества, трябва да бъдат извадени от списъка на предприятията, в които държавата трябва да притежава 100% от уставния капитал.

Второ, държавният капитал в преобразуваните в акционерни дружества предприятия трябва да остане положителен след тяхното финансово уреждане и преоценка.

Постановлението подробно разглежда случаите, в които действителната стойност на предприятието, което трябва да бъде преобразувано в акционерно дружество, е по-ниска от задълженията му. По-конкретно, ако предприятието е в списъка на тези, в които държавата ще притежава най-малко 50% от акциите, агенцията, представляваща държавния собственик в предприятието, трябва да се обърне към Виетнамската корпорация за управление на дълговете и активите и към кредиторите на предприятието, за да се изготви план за покупка и продажба на дълговете, който да послужи за преструктуриране на предприятието. Ако обаче, планът за покупка и продажба на дълговете е невъзможен или неефективен, предприятието ще претърпи трансформация в друга форма. 

Постановлението определя три форми за преобразуване  на държавната собственост:

1.Запазване стойността на държавния капитал в предприятието и увеличаване на  уставния капитал;

2.Продажба на част от капитала на държавата в предприятието или продажба на част от капитала на държавата в предприятието заедно с увеличаване на уставния капитала;

3.Продажбата на целия капитал на държавата в предприятието или продажбата на целия капитал на държавата в предприятието заедно с увеличаване на уставния капитал.

В сравнение с предишните нормативни документи, последното постановление налага строги изисквания към включените в списъка за преобразуване държавни предприятия, задължавайки предприятията да подават досиета за регистрация на ценни книжа веднага след приключване на първоначалните публични предлагания. Всички процедури, свързани с ценните книжа, които се търгуват на фондовите борси или се търгуват на пазара на нелистваните публични дружества, трябва да бъдат завършени до 90 дни след приключването на първоначалните публични предлагания. Това означава, че предприятията ще трябва да подготвят документи за депозиране на техните ценни книжа във Виетнамския депозитар на ценни книжа, както и досиета за търговия или регистрация на ценни книжа, заедно с техните досиета за първоначалните публични предлагания.

По-специално, предприятията, които са преобразувани в акционерни дружества под формата на продажба на част от капитала на държавата и на които в момента им се  увеличава уставния капитал чрез публичен търг или публично предлагане, трябва да подадат досиета за регистрация за вписване на ценни книжа веднага след приключване на офертата и да обявят резултата от предлагането пред Държавната комисия по ценни книжа.

 С новото постановление за първи път, преобразуването на държавните предприятия в акционерни дружества влиза в пряка връзка с правилата за листване на фондовия пазар. Така, предприятията няма да имат причини да забавят регистрацията на ценни книжа на пазара. Тези, които не спазват изискванията, ще бъдат санкционирани съгласно Постановление 145 от 2016 г. и Постановление 108 от 2013 г. за административни нарушения, свързани с ценни книжа.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП издава сертификати на класираните фирми в „ТОП 100” и „ТОП 1500+”
Подпомага доброто представяне на фирмата пред партньорите, дава обективна оценка на успехите й Още
Студентска делегация от YMCA Хонконг посети БТПП
Запознаване с дейността и услугите на Палатата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ОНЛАЙН ПАЗАР
КЗП улеснява потребителите с формуляр за отказ от онлайн покупка
Документ, който да удостовери, че стоката е била закупена от дадения търговец Още
Дигитална Европа: какви подобрения онлайн ни очакват
Отварянето на пазара онлайн е свързано с необходимостта за подобряване на условията на доставка и защита на потребителите Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Постановление на виетнамското правителство за ускоряване на приватизацията на държавните предприятия
Свързано с преобразуването на държавните предприятия в акционерни дружества Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Права на интелектуалната собственост за европейски МСП в Бразилия“
10 януари 2018 г., 16.00 часа – българско време Още