Назад

Строители предлагат значителни промени в методиката за индексиране на договорите


Значителни промени в методиката за индексиране на договорите с публични възложители предлага Камарата на строителите в България (КСБ) в становище до МРРБ. То е внесено в рамките на общественото обсъждане на подготвените от регионалното министерство изменения и допълнения в нея.

КСБ предлага в методиката изрично да се запише, че тя е задължителна за всички договори, сключени след процедура по Закона за обществените поръчки, включително тези, чието изпълнение е приключило, но още са в гаранция.

„Често възложители по различни причини отказват индексация или я ограничават неоснователно, което на практика спира изпълнението на обектите“, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „С отказа да се актуализират цените по вече извършените оскъпени дейности, на практика се наказват коректните фирми, които не са спрели изпълнението на задълженията си въпреки затрудненията“, добави той.

В становището си КСБ предлага още в методиката да се запише, че ако възложителят откаже неоснователно индексация, изпълнителят може да прекрати изпълнението на договора, без да търпи санкции за това.

Пълна информация по темата на следния линк:
Становище на КСБ относно Постановление на МС за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат от инфлация