Брой 249 (759), 29-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ

Удължен е срокът за реализация на тютюневи изделия и алкохолни напитки, облепени със стар бандерол


Министърът на финансите Владислав Горанов подписа заповед № ЗМФ 1679/23.12.2014 г., с която се удължава до 30 юни 2015 г. срокът за реализация на бутилираните алкохолни напитки, облепени със стар бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1786/19.11.2008 година.

Актът на министъра на финансите е на основание на чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки и във връзка с чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове.

От 23.12.2014 г. е в сила Заповед № ЗМФ-1639/22.12.2014 г. на министъра на финансите, с която се удължава срокът за реализация на тютюневи изделия, предназначени за вътрешния пазар и облепени със стар бандерол, както следва:

  •  пури и пурети, облепени с бандерол, утвърден със Заповед № ЗМФ-1785 на министъра на финансите от 19.11.2008 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2008 г.), считано до 30 юни 2015 г. включително;
  •  цигари и тютюн за пушене (за лула и цигари), облепени с бандерол, утвърден със Заповед № ЗМФ-1624 на министъра на финансите от 14.12.2009 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.), считано до 31 март 2015 г. включително.

Удължаването на двата срока е във връзка със затрудненията на търговците при продажбата на скъпоструващи, бавнооборотни акцизни стоки. По този начин няма да се наложи унищожаване на стоки, годни за консумация.

Алкохолните напитки и тютюневите изделия, които се продават в търговската мрежа, са с платен акциз и удължаването на срока за реализацията им няма да окаже влияние върху приходите от акциз в бюджета.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Някои от регулациите в законопроекта противоречат на пазарните принципи Още
БТПП подготвя Международна специализирана изложба за охрана, сигурност, безопасност СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2015
С акцент мобилните устройства и съвременните софтуерни приложения Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИТ с предложение за създаване на междуведомствена група, която да оптимизира условията за наемане на висококвалифицирани чуждестранни специалисти
За подпомагане решаването на административно-трудовите проблеми на най-силно развития сектор у нас Още
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Удължен е срокът за реализация на тютюневи изделия и алкохолни напитки, облепени със стар бандерол
Във връзка със затрудненията на търговците при продажбата на скъпоструващи, бавнооборотни акцизни стоки Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Американската Ситибанк готова да съфинансира българския бизнес по европроекти
Обсъждат се възможности за предоставяне на специални банкови продукти Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Закон за енергийната ефективност
За постигането на националните цели за енергийна ефективност и включване активно в усилията на ЕС за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г. Още