Брой 171 (1435), 07-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

МОН въвежда 8 нови такси за фирми и граждани


Доказването на придобити знания и умения извън формалното образование - например на работното място или у дома, каквато възможност дава новият училищен закон, ще става срещу 40 лева. Това предвижда проектопостановление на МС за одобряване на тарифа за таксите, събирани от просветното министерство за дейности в средното образование, което ще се гледа от кабинета. С него МОН въвежда 8 нови такси с размер от 10 до 540 лв., като заедно с това повишава и "цените" на редица други дейности.

Проектът на МОН отлежава вече пети месец - той бе качен за обществено обсъждане още през април, преди третото правителство на Борисов да вземе курс към намаляване на административната тежест. В случая част от новите такси се налагат заради промени в училищния закон, с които се въвеждат нови услуги. Една от тях например е за т.нар. "валидиране" на знания и умения, придобити в неформалното образование - нещо, което досега не бе възможно. Процедурата ще се провежда в училищата, които ще организират изпити за проверка на придобитите умения - вкъщи, на работното място, след посещение на дадени курсове и др., като за целта ще издават нужните документи. За провеждане на изпит за валидиране на подобни компетентности ще се събира такса от 30 лв. (за един учебен предмет). За издаване на съответното удостоверение пък ще се плаща 10 лв., т.е. цялата процедура ще струва на човек 40 лв. Удостоверенията за валидиране на компетентности ще са различни видове - по учебен предмет за един или няколко часа, по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за клас от началната или от основната степен на образование, както и за професионална квалификация.

Друга нова такса е свързана с ежегодната квалификация на учителите, която вече е задължителна и трябва да се провежда само от регистрирани обучителни организации. За да разгледа заявление за одобряване на програма за повишаване квалификацията на педагозите, МОН ще иска 10 лв. Самата оценка на програмата ще струва 300 лв., а за оценка на одобрена вече програма с направена промяна в списъка на обучителите ще се плащат 50 лв.

Тарифите на други 6 вида такси пък се увеличават с мотива, че не са променяни от години и са съобразени с разходите за съответните дейности - необходимото време, преподаватели и ресурси. Най-много - с 50%, поскъпва таксата за разглеждане на заявление за откриване на частна детска градина или училище - от 100 на 150 лв. За проверка дали документите съответстват на нормативните изисквания, за експертна оценка и за издаване на всички становища, разрешения и решения за откриване на частно начално, основно, средно училище, гимназия или профилирана гимназия ще се събират 260 лева вместо досегашните 200 лв. Разкриването на частни професионална гимназия, спортно училище, училище по културата или по изкуствата, включително и за новия тип обединени училища, ще струва 375 лева. За издаване на удостоверение за вписване на частна забавачка или частно школо или за вписване на промяна за тях вече ще се събират не 30 лв., а 50 лв.

Признаването на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави, вече ще струва 15 лв. повече, или 25 лв. За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден в чужбина, и за издаване на удостоверение пък ще се събират 35 лв., а не 25 лв., както досега.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в семинар за търговската политика на Корея
Становище относно Законопроект за изменение на Закона за опазване на околната среда
БТПП подкрепя предложения Законопроект Още
БТПП участва в Комисията по бюджет и финанси
Становище на Палатата относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси Още
Водили ли сте дела срещу неправомерни действия или бездействия на местните власти?
Вашият сигнал е важен за нас, ако икономическата ви дейност в общината е била възпрепятствана Още
28 септември -Семинар в БТПП на тема „СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”
Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 21 септември 2017 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
Търговията на дребно с 2,4 на сто ръст
На месечна база през юли обаче в ЕС има лек спад от 0,3% на търговията Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
МОН въвежда 8 нови такси за фирми и граждани
Разрешението за откриване на частно училище поскъпва Още
ТУРИЗЪМ
Възможности за сътрудничество в областта на дуално обучение в сектор „Туризъм“
Германия ще помага в обучение на специалисти Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
България и Гърция подписаха меморандум за развитие на жп коридор между ключови пристанища
Жп линията се предвижда да се управлява от съвместно дружество, за проекта ще се търси финансиране от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международното изложение FIHAV ще се проведе от 29 октомври до 3 ноември в Хавана
Желаещите да участват в бизнес делегацията, трябва да изпратят попълнена регистрационна форма най-късно до 15.09.2017 г. Още