Брой 171 (1435), 07-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

28 септември -Семинар в БТПП на тема „СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”


Българската търговско-промишлена палата – Център за фирмено обслужване има удоволствието да Ви покани на организирания семинар на тема „СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”, който ще се състои на 28 септември 2017 г., от 9:00 до 17:30 ч., в сградата на БТПП, ул. „Искър” 9, зала Б.

Лектор на курса е адв. Анелия Татарова, която е с дългогодишен опит в областта на данъчното право, придобити в данъчния отдел на PricewaterhouseCoopers и като ръководител на данъчната практика на едни от най-големите кантори в София. Работила е и в ДДС отдела на Baker & McKenzie, Амстердам. Представяне за нея можете да прочетете в прикачения файл.

Семинарът ще обхване подробно следните теми:

I. Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО - първата тема от обучението ще разгледа условията и стъпките за правилно прилагане на СИДДО, което и до ден днешен предизвиква едни от най-големите трудности за бизнеса:

- двойно данъчно облагане – основна предпоставка за прилагане на СИДДО

- правна сила на СИДДО и обща информация за мрежата от СИДДО, сключени от България

- кога се стига до прилагане на СИДДО

- абсолютно задължителните условия за прилагане на СИДДО

- точните стъпки като ключът към правилното прилагане на СИДДО

- понятието "действителен получател на дохода" - основният проблем при прилагането на СИДДО:

o практика на ВАС по доказване на това качество

o конкретни практически съвети за минимизиране на риска

II. Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи - втората тема ще разясни как се четат конкретни текстове от СИДДО, вкл. как следва да се разбират термините „едната държава“, „другата държава“, „може да обложи“, „само тази държава“, в контекста на най-често срещаните видове доходи от едни от най-често прилаганите СИДДО на България:

- лихви – СИДДО с Германия и Италия

- авторски и лицензионни възнаграждения – СИДДО с Австрия и Холандия

- продажба на дялове/акции – СИДДО с Белгия, Австрия, Швейцария, Русия

- доход от трудови правоотношения – СИДДО с Франция

- доходи от недвижими имоти – СИДДО с Обединеното кралство.

III. Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника - третата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на различните групи услуги, попадащи под дефиницията на „технически услуги“ в ЗКПО. Всяка група ще бъде разгледана в констекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разискани конкретни примери от практиката на съдилищата и НАП.

1. Третиране на технически услуги в тесния смисъл:

a. практиката на НАП

b. практиката на съдилищата

c. третиране на технически услуги съгласно СИДДО

2. Третиране на консултантски услуги:

a. практиката на НАП

b. практиката на съдилищата

c. третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО

3. Третиране на маркетингови проучвания

a. практиката на НАП и съдилищата

b. третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО

4. Третиране на наем на персонал:

a. практиката на НАП

b. практиката на съдилищата

c. третиране на наем на персонал съгласно СИДДО

IV. Бонус тема: Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам - на участниците ще бъде предоставена информация за облагането на някои основни видове доходи – 1) дивиденти, 2) лихви, 3) роялтис, 4) прехвърляне на дялове/акции, съгласно новите СИДДО с:

·         Германия

·         Австрия

·         Швейцария

·         Обединеното кралство

·         Норвегия

·         Румъния

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 21 септември 2017 г. като изпратят попълнена приложената регистрационна форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg. Таксата за участие е 156.00 лв. /с вкл. ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и обяд. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF.

Програма на семинара:

  8:45 –   9:00 ч.

Регистрация

12:00 – 13:00 ч.

Работна сесия

  9:00 – 10:15 ч.

Работна сесия

13:00 – 14:00 ч.

Обяд

10:15 – 10:30 ч.

Кафе-пауза

14:00 – 15:15 ч.

Работна сесия

10:30 – 11:45 ч.

Работна сесия

15:15 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

11:45 – 12:00 ч.

Почивка

15:30 – 17:30 ч.

Работна сесия

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в семинар за търговската политика на Корея
Становище относно Законопроект за изменение на Закона за опазване на околната среда
БТПП подкрепя предложения Законопроект Още
БТПП участва в Комисията по бюджет и финанси
Становище на Палатата относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси Още
Водили ли сте дела срещу неправомерни действия или бездействия на местните власти?
Вашият сигнал е важен за нас, ако икономическата ви дейност в общината е била възпрепятствана Още
28 септември -Семинар в БТПП на тема „СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”
Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 21 септември 2017 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
Търговията на дребно с 2,4 на сто ръст
На месечна база през юли обаче в ЕС има лек спад от 0,3% на търговията Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
МОН въвежда 8 нови такси за фирми и граждани
Разрешението за откриване на частно училище поскъпва Още
ТУРИЗЪМ
Възможности за сътрудничество в областта на дуално обучение в сектор „Туризъм“
Германия ще помага в обучение на специалисти Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
България и Гърция подписаха меморандум за развитие на жп коридор между ключови пристанища
Жп линията се предвижда да се управлява от съвместно дружество, за проекта ще се търси финансиране от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международното изложение FIHAV ще се проведе от 29 октомври до 3 ноември в Хавана
Желаещите да участват в бизнес делегацията, трябва да изпратят попълнена регистрационна форма най-късно до 15.09.2017 г. Още