Брой 149 (1413), 07-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Информация за международни търгове в Беларус


Българските фирми, които проявяват интерес за участие в търгове в Беларус, могат да получат повече информация – срокове, необходими документи и условия, от сайта на Националния център по маркетинг и конюнктура на цените – http://www.icetrade.by.

На сайта може да се намери още следната информация:

  • годишни планове за възлагане на обществени поръчки, покани за участие в процедурите, както и доклади за резултатите от тях;
  • чуждестранни търгове за обществени поръчки;
  • регистър на нелоялните доставчици;
  • регистър на акредитираните лица на официалния сайт;
  • регистър на сертифициращите органи на официалния сайт;
  • регистър на производителите на стоки (строителство, услуги) и техните търговски организации (официален търговски представител);
  • хипервръзки към нормативни актове.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на АОБР във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Работодателите застават зад основната цел на въведените промени - облекчаване на процедурите по обжалване Още
БТПП участва в заседание на Областния съвет за развитие на Софийска област
Представена бе актуална информация за състоянието на пътна мрежа на територията на областта Още
Нова възможност за участие на български фирми в Европейски конгрес за МСП и съпътстващи двустранни бизнес срещи
18-20 октомври в Катовице, Полша Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Потребление и кредитиране в растеж: рискове и предизвикателства пред българската икономика 2017-2018 г.
Aнализ на Industry Watch Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Съвместен проект между България и Турция популяризира културния туризъм в трансграничния регион
Изследване на легендарни и мистични обекти в трансграничния регион, в градовете Одрин и Бургас Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Правата Ви като пътник: какво трябва да знаете
Правилата на ЕС Ви гарантират права, които превозвачите трябва да спазват Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Възможност за работа в португалска транспортна компания
Крайният срок за подаване на документите е 31.08.2017 г. Още
Информация за международни търгове в Беларус