Брой 91 (2346), 17-05-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТУРИЗЪМ

Министрите на туризма на ЕС обсъдиха актуалните проблеми и перспективи пред развитието на устойчив туризъм


Форум на високо ниво за устойчив туризъм бе организиран от португалското председателство на Съвета на Европейския съюз. Министрите на туризма на ЕС обсъдиха предстоящите предизвикателства пред сектора на туризма и необходимостта от стратегически инструмент на ниво ЕС, който ще стимулира устойчивостта на туристическата екосистема и ще увеличи конкурентоспособността на дестинациите в Европейския съюз.

Във форума участваха Педро Сиза Виейра, държавен министър, икономика и цифров преход, Тиери Бретон, европейски комисар по единния пазар на ЕС, Елиса Ферейра, европейски комисар по сближаването и реформите и Вирджиниус Синкевичюс, европейски комисар по околната среда, океаните и рибарството.

Министърът на туризма на България Стела Балтова очерта възстановяването на туристическия сектор като ключов приоритет, като изтъкна необходимостта от стимулиране на устойчивото развитие на туристическата екосистема чрез повишаване на уменията, зелен растеж и насърчаване на дигитализацията и иновациите. Подчертано беше значението на националните планове за възстановяване и устойчивост като фундаментален инструмент за постигане на конкурентоспособност и устойчивост на туризма.

Министрите се обединиха около идеята да бъде създаден „Дневен ред на ЕС 2030/2050” въз основа на споделени приоритети, цели и действия, за да се стимулира зеленият и цифров преход на туристическата екосистема и да се увеличи нейната конкурентоспособност, устойчивост и издръжливост, като се фокусира върху ключови стратегически предизвикателства, като например:

- зелен преход на туристическата индустрия и дестинациите като интегрирана и холистична система, фокусирана върху устойчивия и отговорен туризъм;

-  цифров преход на туристическата индустрия и дестинации, използвайки стойността на данните и всички налични цифрови инструменти;

- развиване на мултидисциплинарност, база от знания и необходими умения на туристическата индустрия и всички други заинтересовани страни, целящи услуги с добавена стойност, допринасящи за просперитета на местните общности;

- засилване на устойчивостта на туристическата индустрия в светлината на научените уроци по COVID-19, като същевременно се повишава глобалната конкурентоспособност;

- отразяване на туризма в по-широки политики на ЕС, като транспорт, здравеопазване, защита на потребителите, околна среда и култура.

Редица държави членки призоваха да се обърне специално внимание на малките и средните предприятия, заетостта, различните регионални и местни предизвикателства, островите и крайните региони, периферията на ЕС, икономическата и социалната роля на по-слабо развитите региони, туристическия натиск и други области, които са изправени пред специфични предизвикателства.

Основен извод от Форума на високо ниво за устойчив туризъм се явява необходимостта от интегриран подход към политиката в областта на туризма, с принос и подкрепа от индустрията и гражданското общество, с цел да се отговори на възможностите и да се поемат многостранните предизвикателства, пред които е изправен туристическият сектор.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща в БТПП с ръководството на фирма Robobizz
Чрез решенията на Robobizz малките и средни предприятия лесно могат да преминат към дигитализация на процесите и онлайн търговия Още
GS1 в Европа: Онлайн среща за представители на индустрията
18 май 2021 г., 10:00 - 11:30 часа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Благоевград участва в проект с акроним: „Дигитален Хуманист“
В партньорство с организации от Италия, Гърция, Испания и Полша Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Национален двудневен научно-практически курс "Сензорен анализ и дегустация на храни и напитки“
Организира Съюзът по хранителната промишленост на 8-9 юни 2021, Дом на техниката, София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ - 19 май 2021 г. от 10:30 ч., в хибриден формат
Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Фискалната позиция – по-добра от общото мнение
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ТУРИЗЪМ
Министрите на туризма на ЕС обсъдиха актуалните проблеми и перспективи пред развитието на устойчив туризъм
Създаване на стратегически „Дневен ред 2030/2050“ Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Нов документ на Science Europe за Мониторинг на отворения достъп: насоки и препоръки за изследователски и финансиращи организации
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
От 2 август Държавен фонд Земеделие приема заявления по помощта de minimis
Мярката ще компенсира част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Възможност за българско бизнес участие в наградите за междукултурно постижение
Краен срок за кандидатстване: 6 юни 2021 Още