Брой 156 (2162), 14-08-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Внедряване на коботи


БТПП координира информационните дейности по проект за внедряване на коботи в индустрията
 

VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е проект с продължителност от 42 месеца, който се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”.

Основната цел на проекта е  да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни техонологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.

Разработените в рамките на проекта коботи ще гарантират безопасно, сигурно и ефективно управление и оптимизация на производствените процеси и планиране. Приложението им ще доведе до намаляване на генерираните отпадъци, понижение на потреблението на енергия и ресурси, както и ще допринесе за ефективни логистични процеси.

В рамките на проекта ще бъдат проведени търгове, в които иновативни фирми, желаещи да експериментират с внедряването на разработените коботи, ще могат да кандидатстват за финансиране. Ще бъдат обявени три отворени покани за набиране на кандидати, като едната от тях ще бъде насочена към творци и хора на изкуството, участващи по линия на Програма S+T+ARTS (Наука, технологии и изкуства). Връзката на науката и технологиите с изкуствата е от изключително значение за човешкото възприемане на цифровите технологии в производството и стимулирането на нови продукти и услуги.

В качеството й на координатор на комуникационната и информационна стратегия на консорциума, основната задача на БТПП е да информира и ангажира всички заинтересовани страни в различните проектни дейности. За целта БТПП ще използва своята добре развита он-лайн информационна мрежа на национално и международно ниво. В рамките на изпълнението на проекта са планирани множество комуникационни събития и осведомителни кампании, видео филми, клипове, участия в изложби, демонстрации на разработения „кобот“ и неговите приложения.  

Приоритетните дейности, които са в процес на изпълнение от страна на БТПП, включват разработване на уебсайт на проекта и разписване на стратегия за информационно-комуникационните дейности, които са предвидени да се проведат до края на проекта.

Повече информация за проекта можете да намерите на страницата на БТПП, и на сайта на проект VOJEXT, www.vojext.eu, който ще  бъде активен през м. ноември, както и на тел. 02/8117 556/553, Дирекция Европейска интеграция и проекти“ при БТПП. Информация за проекта също така ще бъде редовно разпространявана чрез профилите на проекта в социалните мрежи. Може да последвате проект VOJEXT в FacebookTwitterLinkedIn, както и да се абонирате за канала в YouTube.

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия
Със законопроекта се цели да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 ..... Още
НОВИНИ ОТ БТПП
БГ Баркод
БГ Баркод: структурирани и надеждни продуктови данни. Още
Внедряване на коботи
VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е проект с продължителност от 42 месеца ..... Още
ФИНАНСИ
React-EU
Правителството одобри индикативно финансово разпределение по оперативните програми 2014 - 2020 г. на средствата от новия инструмент на ЕС- REACT-EU, в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Essentially Greek
Търговският отдел към Посолството на Гърция в София информира БТПП за предстоящо Виртуално бизнес събитие “Essentially Greek”, което ще се проведе в периода 6 – 9 октомври 2020. Още