Брой 88 (598), 14-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Бизнесът у нас и в Европа ще създава по-безопасни работни места благодарение на европроект на Главна инспекция по труда


България ще осигури на европейския бизнес разработени инструменти за оценка на риска в 30 икономически дейности, които са определени за едни от най-опасните у нас на базата на мащабно проучване за условията на труд сред над 200 000 работещи. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по проект BG051PO001-2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”. Той е разработен от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и финансиран с почти 14 млн. лв. по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Според индикаторите на проекта инструментите трябваше да са само 12.

„Нито една друга държава-членка не е разработвала такъв обем инструменти, покривайки толкова много различни сектори. 30-те български инструмента са ценен помощник не само  за вашите предприятия при оценката на рисковете в тях, за постигане на съответствие със законодателството и за подобряване на здравето и безопасността на работещите. Българските инструменти могат да послужат и като модели за останалите страни”, обясни уникалността на проекта Юлия Флинтроп, представител на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и част от проекта OiRA. Той осигурява онлайн платформата, през която българските инструменти ще стигнат до европейските работодатели.

По закон всяко предприятие трябва да оцени рисковете на работните места в него и да предприеме мерки за минимизирането им. „Разработените по проекта инструменти ще помогнат на работодателите да правят това според най-добрите европейски стандарти със собствен капацитет, без да им се налага да наемат външни консултанти. А това ще им спести средства”, обясни изпълнителният директор на Инспекцията по труда инж. Румяна Михайлова.

Според социалния зам.-министър Светлана Дянкова благодарение на проекта „Превенция за безопасност и здраве при работа” правителството прави нова крачка към постигане на една от големите си цели -  подпомагане на българския бизнес в повишаването на неговата конкурентно способност. „Всички знаем, че по-добрите условия на труд водят до по-висока производителност на труда и по-малко загубени работни дни в следствие на трудов травматизъм и професионални заболявания”, коментира Дянкова.

Българският бизнес вече използва разработените по проекта Кодекси за добри практики в 30-те икономически дейности. По тях работодателите могат да правят инструктажите си, да обучават служителите си и да черпят добри идеи за отстраняване най-честите рискове за работещите в тях. Кодексите също трябваше да са 12.

248 предприятия вместо заложените 30 вече са внедрили разработените 13 модела на  системи за безопасност и здраве при работа. Чрез тях работодателите могат по-лесно и отново без нуждата от външни консултанти да управляват дейността си за подобряване на работната среда.

Ценна статистическа информация за създаването на политики в областта на безопасност и здраве при работа може да се открие в разработения общ профил на българската икономика и профилите на 30-те най-рисковите икономически дейности.

Надеждите са благодарение на проекта и инструментите и насоките, които той дава на работодателите за подобряване на работната среда, този процент да се увеличи. А крайната цел е намаляване на трудовите злополуки с 25% спрямо базовата 2008 г. На практика това вече е постигнато, тъй като спрямо 2013 г. НОИ отчита намаление с почти 30%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Утре в БТПП: Конференция „Интернационализация на икономиката на Югоизточна Европа и Черноморския регион"
В рамките на програмата на българското председателство на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество Още
Трета международна конференция „Ролята на жените предприемачи в привличането на инвестиции”
Инж. Радка Стаменова представи БТПП и българското женско предприемачество на конференцията Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската франчайз асоциация: 28% от българите виждат най-голям потенциал за развитие на бизнеса си в чужбина
На 16 и 17 май в НДК - пето изложение за нов бизнес Franchising Expo 2014 и съпътстващата го конференция "Нови бизнес идеи" Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-виетнамски бизнес форум ще се проведе в София, 23 май 2014 г.
В рамките на посещението у нас на зам.-министъра на индустрията и търговията на Социалистическа Република Виетнам Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Бизнесът у нас и в Европа ще създава по-безопасни работни места благодарение на европроект на Главна инспекция по труда
Българските работодатели вече използват разработените по проекта Кодекси за добри практики в 30-те икономически дейности Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Пламен Орешарски: Има напредък в преговорите относно възможността за изграждане на седми блок в АЕЦ „Козлодуй“
Над 100 български компании са изразили интерес към участие в изграждането на седми блок в АЕЦ "Козлодуй" Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Обществено допитване за БДС 3722:2014 „Дървени материали за производство на целулоза, полуцелулоза и дървесни плочи”
Българският институт за стандартизация очаква писмени становища до 30 юни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК приветства приемането от Съвета на Директивата за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници
Благодарение на нея ще се подобри защитата на правата на командированите работници чрез предотвратяването на измами Още