Брой 53 (2059), 17-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Информация за работодатели, ползващи преференции за наемане на безработни лица


Агенцията по заетостта уведомява работодателите, които ползват финансови преференции по сключени договори за заетост по програми и насърчителни мерки, включително по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), че във връзка с мерките, предприети относно усложняващата се епидемична обстановка и разпространението на COVID-19, имат възможност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си, съобразно спецификата и възможностите на съответната трудова дейност.

За улесняване на горепосочената организация на работа на наетите по програми, насърчителни мерки или проекти по ОП РЧР, се въвежда и облекчен режим за работодателите, свързан със задължението им да представят в бюрото по труда актуализиран График за работното време и местонахождението на обектите на работа. Агенцията по заетостта препоръчва същият да се изпраща само по електронна поща на официалния електронен адрес на съответното бюро по труда с попълнени всички изискуеми реквизити. Електронните адреси на всички бюра по труда са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта.

За наетите лица, съгласно разпорежданията на компетентните органи, работодателите трябва да провеждат засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, както и да не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

За актуална информация, моля, следете официалната страница на Агенцията по заетостта.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът на спешна среща при президента Румен Радев
Необходимо е съкращаване на сроковете в държавната администрация и по-бързо обслужване Още
БТПП обръща внимание на своите електронни и дистанционни услуги във връзка с епидемичната обстановка в страната
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Европейската комисия предоставя финансиране на иновативната компания за ваксини CureVac
Призив на Международната търговска камара до лидерите на Г-20
Спешно да се споразумеят за цялостен план за действие в глобален мащаб Още
Комисията представя насоки за граничните мерки за защита на здравето и подсигуряване на наличността на стоки и услуги
Определят се принципи за интегриран подход за ефективно управление на границите Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Предложения на Министерство на финансите за антикризисни мерки
Стопанският живот в страната не трябва да замре Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Информация за работодатели, ползващи преференции за наемане на безработни лица
Включително по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Пояснения за упълномощаване пред НАП
Упълномощаване на лица, които да извършват правно валидни действия пред НАП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Успешни бизнес модели - в следващото издание на SMEs Webinars