Брой 142 (147), 24-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Отворена е процедурата за кандидатстване по програма “Старт на кариерата” за 2012 г.


От 23 юли 2012 г., Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта започнаха реализацията на Процедура 2012 по Компонент 1 на Програма „Старт на кариерата”.

В бюрата по труда се приемат документи на младежи с висше образование без трудов стаж по специалността, които желаят да започнат работа в централни ведомства, областни или общински администрации. Общо 850 работни места в публичната администрация са одобрени по настоящата процедура на програмата.

На висшисти до 29-годишна възраст се предоставя възможност в рамките на 9 месеца да натрупат трудов стаж и опит по придобитата специалност. Програмата им осигурява възнаграждение в размер на 400 лева и изплащане на социалните и здравните осигуровки за сметка на работодателите, допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда, годишния платен отпуск и болничните.

Общо по програмата ще получат възможност да започнат трудовия си стаж 850 младежи, от тях 538 – в централните ведомства. Работни места по програмата са обявени в Министерски съвет, Администрацията на президента на Р България, Народно събрание на Р България, Министерство на външните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на отбраната, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Български институт по метрология, Агенция по заетостта, Държавна агенция за закрила на детето, ИА „Главна инспекция по труда”, Агенция „Митници”, Агенция за приватизация, Агенция за социално подпомагане и др.

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалисти, филолози, инженери, еколози, медицински специалисти, историци, архитекти, строителството и др.

В общинските администрации работните места са 256, а в областните управи – 56. Най-много от тях са за икономисти, филолози, строителни инженери, архитекти, юристи, филолози, специалисти в областта на компютърните системи и технологии и др.

Изискванията към кандидатите са: възраст до 29 ненавършени години до 17.08.2012 г. включително; завършено висше образование в държавен или частен университет (редовна или задочна форма на обучение); да са завършили образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място и да нямат трудов стаж по него.

Желаещите могат да подават документи до 17 август 2012 г. включително, в бюрото по труда, в което са регистрирани като безработни; заети, без стаж по специалността; или учащи, с изключение на тези, които са редовна форма на обучение.

Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на Интернет-страницата на Агенцията по заетостта на адрес: http://www.az.government.bg/Projects/Prog/Mladeji/Frame_Mladeji.htm ,
както и във всички бюра по труда.

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишни награди за най-добрите задгранични търговско-икономически представителства
Наградите бяха връчени на церемония в БТПП Още
Джеки Аруети: Не очаквам отлив на израелски туристи след атентата
От 20 години Джеки Аруети е генерален секретар на Израелско-българската търговска камара в Тел Авив Още
Покана за участие в Европейския парламент на предприятията в Брюксел
Целта е да се чуе гласа на представителите на европейските предприятия по актуални икономически теми Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Актуални обяви за набиране на проектни предложения по 7-ма рамкова програма на ЕС
ПАЗАР НА ТРУДА
Отворена е процедурата за кандидатстване по програма “Старт на кариерата” за 2012 г.
Общо 850 работни места в публичната администрация са заявени по програмата Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие предложение за поемане на задължения за възстановяване на конкуренцията от страна на търговски вериги
Предложението е от „Метро Кеш & Кери България”, „Билла България”, „Кауфланд България”, „Хит Хипермаркет”, „Максима България” и „Пикадили” Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Околна среда: 268,4 милиона евро за 202 нови екологични проекта
Тези последни проекти по LIFE+ продължават тенденция на иновативни и основани на най-добрите практики дейности Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на Световния доклад за инвестициите - 2012