Брой 97 (1361), 25-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Анимационен филм представя различни опасности на работната среда и добри практики за превенция


“Напо в…. онлайн оценка на риска” e новият филм от поредицата за работника Напо, който „разказва“ какви са най-сериозните опасности на работното място. В краткия анимационен филм, разработен от консорциума “Напо”, популярният вече герой представя на своя директор няколко ситуации, в които превенцията е важна за предотвратяването на злополука или за опазване здравето на работниците.

Пътят към превенцията е лесен и достъпен чрез  OiRA инструменти за оценка на риска на работното място, които могат да бъдат открити на страницата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Онлайн инструменти за оценка на риска в над 30 икономически дейности са разработени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. и са напълно достъпни на сайта на Агенцията.

Героят Напо представя различни опасности на работната среда и добри практики за превенция чрез достъпния за всички език на анимацията.

Филмчето „Напо в… онлайн оценка на риска“ може да бъде видяно  https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online

НОВИНИ ОТ БТПП
Позицията на БТПП по Брекзит, бъдещи ефекти и последици
Начертавайки плана за бъдещето, България трябва да се възползва от новите търговски и финансови реалности Още
Шестият Балкански винен фестивал ще се проведе на 3 и 4 юни в Гранд Хотел София с подкрепата на БТПП
Една истинска Балканска фиеста с над 500 вина за дегустация, балканско гурме и силна съпътстваща програма Още
12 юни е новата дата за обучението „Възможности за финансиране на проекти по ОПИК”
Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ФИНАНСИ
МВФ: Финансовата система в страната е стабилна и не представлява риск за публичните финанси
В най-скоро време се очаква и Световната банка да приеме своята оценка за финансовия сектор в България Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Китай подписаха декларация за създаване на Демонстрационен парк за сътрудничество в земеделието във формат „16+1“
Очаква се да се създаде платформа за електронна търговия във формат "16 + 1" и дистрибуторски центрове за земеделски продукти Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Анимационен филм представя различни опасности на работната среда и добри практики за превенция
За предотвратяване на злополука и за опазване здравето на работниците Още