Брой 83 (1095), 28-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Рестарт на програма „Обучение и заетост“


Поради изключително големия интерес към програмата „Обучение и заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ само за 2 дни бяха подадени заявления за кандидатстване на обща стойност над 120 млн. лв. при заделен за тази част от програмата ресурс от 8 млн.лв. Появи се липса на увереност за това, че всички кандидатствали са били поставени при равни условия по време на самото кандидатстване, затова реших да рестартирам програмата. Това обяви на специален брифинг вчера вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

 Ще анулираме всички подадени в началото на месеца заявки и, веднага след празниците, ще стартираме програмата отново, с няколко промени. Промените са следните – първо ресурсът за тази част от програмата ще бъде увеличен от 8 на 30 млн. лв. На второ място – средствата ще бъдат разпределени в цялата страна, като се следва принципът на разпределяне, който Агенцията по заетостта чрез Областните комитети по заетостта, прилагат по програмите от Националния план по заетостта. Всички фирми, които искат да кандидатстват по рестартираната програма, ще могат да направят това като попълнят и подадат сами електронно само един единствен нов формуляр, каза министър Ивайло Калфин.

 „Основната цел на промените е от една страна - да се отговори по-пълно на желанията на бизнеса и същевременно да се даде гаранция за равнопоставеност на кандидатите и по-добра ефективност и прозрачност на публичните разходи“, подчерта министър Калфин.

При подновяването на процедурата средствата за субсидирана заетост ще се увеличат от 8,1 на 30 млн. лв. Те ще бъдат разпределени по области от Агенцията по заетостта, съобразно равнището на безработица, търсенето на работна сила и броя на регистрираните безработни в съответната област. Кандидатстването ще продължи до изчерпването на парите.

Всяка една от новите кандидатури ще бъде разглеждана на областно равнище от съответната Комисия по заетост към регионалния съвет за развитие, в които участват представители на администрацията, на работодателите и на синдикатите. Оценката ще бъде по допълнителни критерии, които ще отчитат готовността на работодателя да създаде устойчиви работни места и след приключването на еврофинансирането, както и осигуряването на по-високо заплащане за наетите безработни от предвидената субсидия, обясни още министър Калфин.

Друга новост е, че една фирма ще може да наема до 6 безработни. По този начин ще се стимулират основно малките и средните предприятия, каза вицепремиерът. Запазва се изискването минимум половината от наетите да са над 54 години, да са безработни от повече от 12 месеца или да са с ниско образование.

Целта е кандидатствалите фирми да препотвърдят своя интерес, без да подават цялата документация отново. В програмата ще могат да се включат и нови фирми, поясни министър Калфин. За допълнително улеснение на процеса по набиране на нови заявки, кандидатстването ще става по електронен път, без да се налага посещение на бюрата по труда.  Ако има нужда от допълнителни документи, те ще се искат при подписване на договорите, увери министърът.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
Светли Великденски празници !
НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса на тема „Бизнесът в България и кадрите”
Предстои обобщаване на всички предложения и предоставянето им на компетентните институции Още
БТПП участва в Априлската пленарна сесия на ЕИСК
Дебат за обществените поръчки, кръговата икономика, инициативата за Енергиен съюз... Още
Н. Пр. Денис Кнобел, посланик на Швейцария в София, посети БТПП
Очаква се швейцарска делегация на направи визита у нас в периода 15-16 юни Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Рестарт на програма „Обучение и заетост“
Ресурсът ще бъде увеличен от 8 на 30 млн. лв., равнопоставеност на фирмите, по-добро регионално разпределение на субсидиите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Популярни личности четат истории за Европа на 9 май
Събитието ще може да бъде проследено на живо на интернет страницата на Информационното бюро на ЕП Още