Назад

Търговска мисия с посещение на изложба-конгрес за мобилни технологии и индустрия MWC Barcelona


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министъра на иновациите и растежа, организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на изложба-конгрес за мобилни технологии и индустрия MWC Barcelona, която ще се проведе в периода 26.02-02.03.2023г., гр. Барселона, Испания.

MWC Barcelona се провежда от 1994 г. и е най-голямата в света изложба-конгрес за мобилни технологии и индустрия, включваща много конференции, семинари и дискусии  на най-големите корпоративни лидери в областта, производители на оборудване и мобилни технологии, инвеститори и мобилни оператори. В изданието през 2021 г. участие са взели над 220 изложители от 114 страни и е било посетено от над 25 000 специалисти в сферата на информационните и комуникационни технологии. Над 100 лектора са направили представяне на иновации и върхови технологии, както и са участвали в дискусиите на съпътстващите конференции, семинари и форуми.

По време на проявата могат да вземат участие предприятия в сферата на ИКТ, както  и предприятия, свързани с дигиталната трансформация, мобилните технологии, производители и доставчици на индустриални технологии и оборудване.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят изключително задълбочена програма с поредица от конференции, които ще позволят споделянето на ноу-хау и експертен опит по високо ефективен начин.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема част от разходите, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус), трансфери и вътрешен транспорт, хотелско настаняване за един представител на предприятие, разходи за входни такси за посещение на изложението и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат процентното съотношение от направените от ИАНМСП разходи, както и разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Пълна информация за условията за участие ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 20 януари 2023 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:30 часа на 20 януари 2023 г.

За допълнителна информация: Магдалена Маджурова, тел: 02/ 940 79 70 или Елица Попадийна, тел: 02/ 940 79 82.