Назад

Учреден бе Клуб „Приятели на Кюстендил“ към Кюстендилска търговско-промишлена палатаНа 23 март се проведе учредително събрание на Клуб „Приятели на Кюстендил“ към Кюстендилска търговско-промишлена палата. 

Учредителното събрание бе открито от председателя на Кюстендилска търговско – промишлена палата г-н Ваньо Костадинов. Гости бяха кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов, областният управител инж. Александър Пандурски, заместник-министърът на културата Чавдар Георгиев и г-н Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата. Те направиха приветствия към присъстващите, след което се получи дискусия по различните приоритети, които Кюстендилската търговско-промишлена палата е определила за развитието на града и региона.

Клубът е създаден с цел идейно, методическо и стратегическо подпомагане на териториални и държавни органи и организации, съобразно местните нужди и инициативи.

Една от основните цели на Клуб „Приятели на Кюстендил“ е да популяризира приоритетите за развитие на Кюстендил и региона и въвлича широк кръг от хора в общественополезни каузи.

В заключение г-н Костадинов изрази своята убеденост, че само заедно бихме могли да работим за едно по-устойчиво развитие на региона, водени от традициите и миналото на нашия край и устремени към настоящето и перспективите, които то ни носи.