Назад

В близките седмици предстои да обявят кандидатстването по процедурата за ВЕИ и системи за съхранение на енергия по НПВУ


В близките седмици предстои да бъде обявен старта на кандидатстването по процедурата за финансиране на производство на електроенергия от ВЕИ и системи за съхранение по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това обяви заместник-министърът на енергетиката Николай Николов, който участва в дискусия, посветена на електроенергийните мрежи и мрежовите услуги, организирана от Института за енергиен мениджмънт.

Участниците във форума изтъкнаха възможностите за финансиране на нови инвестиции и разширяване, които да поемат увеличеното производство от ВЕИ, като ключово условие за развитие на сектора. По международни данни, представени от председателя на КЕВР доц. Иван Иванов, на 1 евро, инвестирано в производство на електроенергия, е необходимо да съответства 1 евро, инвестирано в развитие на мрежите. У нас този баланс е нарушен, стана ясно от изказванията по време на дискусията.

Заместник-министър Николов обърна внимание върху публикувания наскоро проект на енергийна стратегия, в който е отделено сериозно внимание върху необходимостта от развитие на мрежите и от изпълнение на проекти, свързани със съхранение на енергия. Рехабилитацията на ПАВЕЦ Чаира напредва със сериозни темпове; планираме до края на 2024 г. да бъдат пуснати два хидроагрегата, до края на 2025 г. – още един и по-късно – последния, чиито ремонт е най-комплициран, поясни г-н Николов. В проекта на енергийна стратегия е обявено също намерение за изграждане на две нови ПАВЕЦ – на язовирите Батак и Доспат, които трябва да бъдат завършени през 2032–33 г.  Към това следва да прибавим и виждането на държавата за изграждане на два нови ядрени блока, които да бъдат въведени в експлоатация в периода 2032 – 2035 г. Това ще бъде гръбнакът на електроенергийната система през следващите десетилетия, който ще осигури възможност за присъединяване на нови ВЕИ мощности, изтъкна енергийният заместник-министър.

Изпълняваният от Електроенергийния системен оператор проект по НПВУ за дигитализация на мрежата на стойност 611 млн. лв. също има основно значение за управлението на електроенергийната система и възможността за присъединяване на нови мощности. До момента по проекта са въведени в експлоатация пет опорни пункта, от които се управляват автоматично над 200 подстанции в страната. До края на следващата година е планирано всичките подстанции на ЕСО да се управляват по този начин.

Два процента от приходите от продажба на емисии на европейско равнище ще се заделят в Модернизационния фонд, стана ясно още по време на дискусията. Първият транш от събраните суми е предназначен основно за оптимизиране на потреблението и работата на разпределителните мрежи.