Брой 12 (1276), 18-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Одобрен е проект на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Саудитска Арабия


Правителството одобри днес проект на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане като основа за водене на преговори между България и Саудитска Арабия. Спогодбата е важен елемент от междудържавната договорна база и е предпоставка за нарастване на търговския обмен и стопанската активност.

В момента икономическите отношения между двете държави са слабо развити, като търговският обмен е твърде ограничен и не отговаря на реалните възможности и интереси на страната ни и на Саудитска Арабия. Съществуват сфери с перспективи за развитие – енергетика, селско стопанство, строителство (изграждане на напоителни съоръжения, пътища, жп линии), където България може да има активно участие. Саудитска Арабия е най-голямата арабска страна в Азия и най-богатата на петрол страна в света, поради което представлява перспективен партньор за търговско-икономическата активност на страната ни и нов пазар за инвестиране на свободни капитали.

Сключването на Спогодбата ще създаде правна база за активизиране и стимулиране на инвестиционния климат. Тя ще допринесе и за реализиране на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата-местни лица да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли. Освен това ще позволи на местните физически лица да работят под различни правни форми на дейност – извънтрудови или трудови правоотношения. Спогодбата ще доведе и до облекчаването на данъчната тежест, понасяна от данъкоплатците.

Разрешенията, възприети в проекта на Спогодбата, са съобразени с действащото българско данъчно законодателство и със съвременните принципи на международното данъчно облагане, които са отразени в модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизира се сътрудничеството с Руанда
БТПП ще бъде домакин на двустранен бизнес форум през май в София Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посланикът на Чешката Република Н.Пр. Душан Щраух посети Търговско-промишлена палата – Враца
Подготвя се специално предаване за Чешкото национално радио, посветено на 10-годишното членство на България в ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС и САЩ публикуват оценка на актуалното състояние на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции
Освен установените допирни точки, докладът посочва и областите, където все още предстои много работа Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП публикува декларацията за облагане с корпоративен данък с баркод
Фирмите подават декларации до края на март, като това е и срокът за плащане на дължимия корпоративен данък Още
Одобрен е проект на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Саудитска Арабия
Спогодбата ще създаде правна база за активизиране и стимулиране на инвестиционния климат Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международната строителна изложба СТРОЙКО 2000
22–26 март 2017 г., НДК, София Още