Назад

Включете се в проучване относно готовността на българската индустрия за преминаване към двойния преход


Българската търговско-промишлена палата прави проучване, чиято цел е да събере информация за стъпките, които българските предприятия/организации са предприели за преминаване към двойния преход, какви предизвикателства и опасности крият зеленият и дигиталният преход за работодателите и работниците и какви са очакваните ползи.

Разработеният въпросник е във връзка с изпълнението на проект TWINING – Подкрепа за двойния преход на европейските индустрии.

Резултатите от проучването ще бъдат използвани за подготовка на национален доклад по проекта и идентифициране нуждите на работниците и социалните партньори, както и трудностите, пред които са изправени в опитите си да извършат справедлив двоен преход.

Проект TWINING – Подкрепа за двойния преход на европейските индустрии, има за цел насърчаване на сътрудничеството между организациите на работодателите и на работниците в областта на двойния преход към зелена и цифрова икономика, включвайки въпросите за дигитализацията, Зелената сделка, подготовката на европейските предприятия за справедлив преход и др. Партньори по проекта са организации от България, Белгия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Черна Гора, Северна Македония и Хърватия. 

Основните дейности по проекта включват: проучване и анализ на предизвикателствата и проблемите, които засягат интересите на социалните партньори по време на двойния преход; онлайн национални семинари с участието на представители на фирми от различни сектори; подготовка на онлайн платформа за обучение относно двойния преход и кампания за повишаване на осведомеността по прилагането на политиките на ЕК и законодателството на ЕС, свързано с участието на служителите в консултации и др.

БТПП подготвя и провеждането на онлайн среща на фокус група, посветена на темата за двойния преход на европейските индустрии.

Попълнете въпросника до 22 февруари ТУК. Отговарянето на въпросите отнема 5 минути.

БТПП ще информира допълнително за резултатите от проучването.