Назад

Въглеродни емисии, декарбонизация - как управлявате темата климат?


Търговско-промишлена палата – Стара Загора информира за предстоящ обучителен семинар на тема "Въглеродни емисии, декарбонизация - как управлявате темата климат?".

Семинарът ще помогне на компаниите да разберат как да управляват влиянията си по отношение на климата, да идентифицират нуждите си, както и мерки за подобрение, да следят и вътрешно да отчитат процеса, да предвидят необходимите промени и как да оптимизират разходите си.  

Кога и къде ще се проведе обучителният семинар?

Търговско-промишлена палата - Стара Загора - семинарна зала

07.03.2024 - 13:00 - 15:00

На какви въпроси ще получите отговор:

  • Какво означава въглероден отпечатък на компания или продукт?
  • Защо трябва да изчислявате емисиите си?
  • Къде по пътя на декарбонизацията се намирате?
  • Как се създава стратегия за декарбонизация?
  • Какви стъпки да следвате?
  • Как се пресмятат въглеродните емисии?
  • Какво представлява инвентаризация на парникови газове?

Ще се обърне внимание на особено актуалната тема за въглеродния отпечатък на бизнеса, постигането на цели за устойчивост и все по-затягащите се изисквания от страна на доставчици и партньори, които компаниите трябва да изпълняват.

С какво това обучение е различно?

Ще се води от консултанти с реален практически опит по всички направления на устойчивия бизнес. Ще могат да се задават индивидуални въпроси и да се коментират конкретни казуси.

Към кого е насочено?

Екипи, ангажирани с управление на корпоративната устойчивост, екология и управление на околната среда, логистика, енергиен мениджмънт, стратегическо планиране.

Условия за участие

Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация, тъй като е ограничено до 20 участника. Можете да заявите участието си на този линк.