Назад

Въпроси и отговори за предварителното деклариране на данни


Във връзка с въведения от 3 януари 2024 г. режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск на сайта на НАП са публикувани най-често задаваните въпроси и отговори

Разгледани са въпроси, отнасящи се до:

  • В кои случаи задължително се декларират предварително данни за превоз на стоки с висок фискален риск?
  • Могат ли да се декларират доброволно данни за превоз на стоки?
  • Възможно ли е автоматизирано подаването на данни чрез услуга от типа „системасистема“ чрез използване на софтуерен ключ (API ключ)?
  • Кои са най-често срещаните грешки при попълване на данни?
  • Кой и кога декларира данните?
  • Възможно ли е да има разминаване при номенклатурата на стоките?
  • Други.

Повече може да видите в рубрика „Фискален контрол“"Предварително деклариране на данни", „Електронни услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП)“ или тук.