Назад

Ямболската търговско-промишлена палата бе домакин на бизнес срещи с ръководството на Търговско-промишлена палата Узункюпрю, Турция

В периода 25-26 февруари, Ямболската търговско-промишлена палата посрещна новото ръководство на Търговско-промишлена палата Узункюпрю, Турция.

Програмата на посещението бе разнообразна и включи срещи с български партньори, бизнес форум, както и разговори за обмен на опит между Ямболската ТПП и представителите на Търговско-промишлената палата Узункюпрю.

По време на бизнес срещата председателят на ЯТПП Стойчо Стойчев подчерта, че добрите партньорски отношения между организациите от двете страни традиционно подпомагат бизнес контактите.

Целта на двудневното бизнес посещение бе представителите на управителния съвет на палатата от Узункюпрю да представят своите бизнес интереси за коопериране с фирми от региона на Ямбол, както и своите намерения за все по-чести контакти и посещения в град Ямбол, с цел трансгранично сътрудничество.

Исмаил Акалин, новоизбраният председател на Търговско-промишлената палата в Узункюпрю, заяви своя силен интерес за партньорство с екипа на Ямболската ТПП, в рамките на стартиралата вече програма за трансгранично сътрудничесто Интеррег България-Турция 2021-2027, в областта на приоритетната ос, подпомагаща социално-икономическото развитие, която предстои да бъде скоро отворена.

Председателят на ЯТПП Стойчо Стойчев организира срещи с представители на местната власт - с областния управител Георги Чалъков и с кмета на Община Тунджа Георги Георгиев, заедно с цялото ръководство на общината.

Срещата в Областна управа бе изключително ползотворна за делегацията от Турция. Представена беше информация от първа ръка за бъдещите ключови инфраструктурни проекти, които касаят разширяването на ГКПП Лесво, както и създаването на високоскоростни пътища от Лесово до магистрала Тракия в посока Русе, както и връзка с  магистрала Марица. Започнало е проучване за строежа на ЖП-линия Ямбол–Елхово–ГКПП Лесово–Одрин. Всички тези проекти имат за цел улесняване на търговския обмен между Турция и България, а от там и по-бърза и улеснена връзка за търговия със Западна и Северна Европа.

Срещата с кмета на Община Тунджа също доведе до обмен на полезна информация, като бяха идентифицирани бизнес сектори, в които фирмите от територията на община Тунджа и Узункюпрю биха могли да си сътрудничат, да обменят опит и да реализират бизнес партньорства. Подготвено е и ще бъде подписано партньорско споразумение, включващо 14 търговски и бизнес приоритета за работа между двете търговски палати, което ще бъде подписано при ответно посещение на българска бизнес делегация в град Узункюпрю.